ЮБИЛЕЙ

Архитектурата на Семинарията - Фридрих Грюнангер (1856-1929)


Архитектът на сградите на Софийската духовна семинария Фридрих Грюнангер е роден на 25 януари 1856 г. в Шесбург/Сегешвар в тогавашната Австро-унгарска империя (днес Сигишуара, Румъния). В периода 1877-1879 г. следва при проф. Фридрих фон Шмит - директор на специализираната школа по архитектура при Академията за изящни изкуства във Виена.
През 1879 г. идва в България и бива назначен в Дирекцията на обществените сгради към Министерството на вътрешните работи. В качеството си на архитект впоследствие заема и множество други административни длъжности. Той е от онази значителна група млади и амбициозни европейци, които виждат в новооснованата българска държава шанс за бързо признание и успешна кариера. Грюнангер е пример за постигане и на едното, и на другото.
Негови творби са множество значими частни къщи, а също и някои важни обществени постройки: дворецът на княз Александър Батенберг в Русе (1879-1882), североизточното крило на княжеския дворец в София (1894-1895), където днес се помещава Етнографският музей, Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” (1902-1914), идейният проект за сградата на Софийската минерална баня (1904), сградата на Богословския факултет на Софийския университет (1904-1908), Централната синагога в София (1904-1909) и др.
През 1908 г. Грюнангер се пенсионира и се връща в Австро-Унгария. В периода 1911-1914 г. отново е в София, но Първата световна война прекратява дейността му в България. Умира на 14 декември 1929 г. в Залцбург.
Фридрих Грюнангер е представител на еклектичния стил, който доминира в Европа в края на XIX век. Работи в духа на виенския барок и историцизма.
За „българска” в стилово отношение архитектура по това време трудно може да се говори. Знаменитите строителни школи от времето преди Освобождението са изгубили своя престиж и самобитност. Техните тогавашни представители имат комплекс за провинциална малоценност и изцяло се обръщат към западноевропейските модни течения. Българското общество по онова време загърбя своята собствена художествена традиция (иконопис, храмово строителство и пр.) и авторитетът на всичко, идващо от Запад, е безпрекословен. Неслучайно и новостроящите се тогава големи обществени сгради се възлагат с предимство на чужденци, един от които е именно Грюнангер.
Комплексът от сгради на Софийската духовна семинария е първата му значима обществена поръчка, в която самата тема изисква стилов историзъм. Австрийският архитект е един от първите, които използват стилови елементи от по-старата ни строителна традиция: куполи, сводове, дву-цветно редуване на пояси (в оградата, декоративни арки около прозорците и пр.), което цитира „византийски” образци.
Тези заемки от местната и изобщо от православната традиция остават предимно формални. Централната сграда на Семинарията прилича по-скоро на дворец в паркова среда, отколкото на старите православни духовни училища, които са се помещавали в манастири със съответната обърната навътре композиция, в чийто център е храмът. Грюнангер е светски архитект и той поставя църквата „Св. Йоан Рилски” встрани от основната сграда. В самата стилистика на семинарския храм преобладава влиянието на образци от Сърбия и Австро-Унгария както по отношение на украсата, така и във вертикално издължените пропорции на основния корпус и камбанарията.
Творбите на Фридрих Грюнангер и изобщо на тогавашните български архитекти се възприемат положително и безкритично и от своите съвременници, и от следващите поколения изследователи. Не е имало съществена полемика, нито критично теоретично осмисляне. Не е имало и собствено българска алтернатива на господстващия в цяла Европа еклектичен „международен” стил.
Напълно в духа на онова време (известни са ботаническите интереси на тогавашния княз Фердинанд) голямо внимание е обърнато на парка - и по отношение на композицията и растителните видове, и относно самата му площ. По време на строителството на семинарския комплекс той се е намирал далеч извън града. От най-старите снимки на семинарските сгради се вижда, че около тях няма зеленина. Сега обаче, един век по-късно, заграденият със стена стогодишен парк е истински зелен остров на спокойствието в милионния град, което потвърждава далновидността на първоначалния замисъл.
Софийската духовна семинария е учебно заведение с най-хармонично решения архитектурно-парков комплекс в София и представя най-добрия пример за връзка на архитектура и природна среда в столицата.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
        
Георги ТОДОРОВ

       

100 години Софийска духовна семинария "Св. Йоан Рилски"

Неугасващо огнище на православния християнски дух
Храмът Св. Йоан Рилски към Софийската духовна семинария
Ктитори за построяването на Семинарията в София
Почитта към Св. Йоан Рилски в Гърция - Атинският богослов проф. Димитриос Гонис открива неизвестни сведения за духовната общност на балканските народи
Архитектурата на Семинарията - Фридрих Грюнангер 1856-1929
Преди и след хиляда години
     

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!