Юбилей

Неугасващо огнище на православния християнски дух


Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” е средно духовно учебно заведение, което има за цел да подготви свещенослужители и други служители на Българската православна църква, прегърнали основните истини на православното християнско учение и изконните български традиции и възпитани в дух на родолюбие и евангелските добродетели. Софийската духовна семинария се стреми да опази и да утвърждава православната вяра, като чрез различни форми привлича все повече хора да дойдат в Църквата и да доизградят нейния съвременен облик, опиращ се на традициите на светото Православие.
Като духовна школа Софийската семинария е продължителка на Самоковското богословско училище, което от своя страна продължава и доразвива започнатото от Богословското училище към Лясковския манастир „Св. Петър и Павел”.
През 1897 г. Св. Синод замисля да премести училището в София, но това не се осъществява и то остава в Самоков. Изглежда Св. Синод решава да изчака построяването на специално здание за Духовна семинария на подареното през 1897 г. от Столичната община място от 50 дка в местността Куру баглар - голо възвишение южно от София. На 31 март 1902 г. на това място се стича огромно човешко множество: Негово Царско Височество княз Фердинанд I полага основния камък, а водосвет отслужва председателят на Св. Синод, Варненският и Преславски митрополит Симеон, в съслужение със Софийския митрополит Партений и Старозагорския митрополит Методий. На тържеството присъстват ректорът на Самоковското духовно училище Йоаким Г. Бакалов, управителят на пансиона - архимандрит Теофилакт, йеромонах Борис, преподаватели, министри, държавници и общественици.
На 20 януари 1903 г. след благодарствен молебен и водосвет, извършен от Софийския митрополит Партений, започват учебните занятия. Йоаким Бакалов остава за ректор и всички учители от Самоковското богословско училище се преместват в София. През тази учебна година курсът на училището става шестгодишен. През април Учителският съвет взима решение Софийското богословско училище да се преименува в Духовна академия.
Голяма грижа на ректора Иван Бакалов е попълването и обогатяването на училищната библиотека, която към този момент е доста бедна. Постепенно се набавят книги и списания с научен и образователен характер: по това време например в Семинарията се получават 37 български и 11 руски богословски списания, като всички руски издания са дар от руския Св. Синод.
От самото начало на функционирането си Софийската духовна семинария е под прекия надзор на синодалните архиереи, които следят за нормалното протичане на учебния процес, участват лично при провеждането на зрелостните изпити, присъстват на годишните актове.
На 26 октомври 1904 г. - Димитровден, тържествено е осветена семинарската църква „Св. Йоан Рилски” от синодалните архиереи начело с Варненския и Преславски митрополит Симеон в присъствието на хиляди богомолци, които присъединяват молитвите си към тези на ректора, учителите и учениците.
През 1905 г. Столичната община дарява на Софийската духовна семинария още 30 дка земя и дворът се разширява до 94 дка. Под наблюдението на учителите семинаристите го превръщат много скоро в прекрасен парк.
С всяка измината година условията в Семинарията се подобряват, учебното и възпитателно дело дава все по-добри резултати. Периодът на войните (1912-1918 г.) обаче - Балканска, Междусъюзническа и Първа световна война, които са най-голямото зло за човечеството, се отразява пагубно на Софийската духовна школа. От горните класове са мобилизирани ученици, храната е слаба, облеклото - оскъдно, а самото училище е преместено в частна сграда, където се развиват епидемични заболявания. През това време семинарската сграда е обърната на военна болница.
След войните пансионът се възстановява, броят на учениците нараства до 500. Едва се нормализира животът в училището и започва самостоятелното управление на БЗНС (1920-1923 г.). Семинарските сгради са харесани за новооткрития Агрономически факултет.
Студентите-агрономи и семинаристите съжителстват трудно от 1920 до 1928 г. Подготвя се преместването на Семинарията в Рилския манастир.
След падането на земеделския режим започва нов възход и духовен подем в учебно-възпитателното дело на Софийската духовна семинария. Но избухва Втората световна война. От бомбардировките на София пострадват и семинарските сгради. Пансионското имущество е евакуирано в провинцията - в Рилския манастир, с. Елешница, Софийско, гара Черепиш, Врачанско, Петропавловския манастир и в Габровския девически манастир. През лятото на 1944 г. се правят сериозни приготовления за продължаване на занятията в Габрово, като за това съдействат директорът на Априловската гимназия и габровският индустриалец Симов.
След 9 септември 1944 г. учебните занятия се възобновяват едва през декември 1945 г. в сградата на Богословския факултет в София. Част от семинарските класове са временно настанени в гара Черепиш и поставени под администрацията на ректора на Пастиро-богословския институт.
Чак след опразването на семинарските сгради, използвани от XI военна болница, а после и от щаба на Съветската армия, всички класове са събрани и учебните занятия започват през ноември 1947 г. в собствената сграда на Семинарията в София. През септември 1950 г. обаче отново са прекъснати: Софийската духовна семинария се слива с Пловдивската. Обединени под името Софийска духовна семинария, двете духовни училища са преместени на гара Черепиш, защото междувременно с правителствено решение сградите на Софийската духовна семинария са предоставени за Дворец на пионерите и се ползват за такъв чак до 1990 г. Само храмът продължава да функционира като енорийски и затова е отделен от комплекса сгради с желязна ограда и самостоятелен вход. При последното евакуиране от София през есента на 1950 г. част от пансионското имущество, библиотеката и архивът са пренесени набързо в криптата на храм-паметника „Св. Ал. Невски”. Впоследствие всичко оцеляло отива също в гара Черепиш, а негодното е бракувано. Много ценни документи са безвъзвратно загубени. От запазеното голям интерес за сегашните поколения представляват някои протоколни книги на Учителския съвет, както и годишните рапорти на Ректора и на Учителския съвет до Св. Синод. От тях личи стремежът на учителската колегия непрекъснато да се подобрява учебната програма и педагогическата работа, за да се осъществява успешно нравственото, естетическото и църковно-патриотичното възпитание на учениците.
През пролетта на 1990 г. с министерско постановление са върнати сградите на Софийската духовна семинария и днес в тях продължава обучението и възпитанието на младежите в духа и традициите на национално-православните ценности.
***
От своето създаване до наши дни Софийската духовна семинария носи името на „Св. Йоан Рилски”. Такова е решението на Св. Синод на БПЦ, взето по две причини: първо, защото св. Йоан Рилски е всепризнат закрилник на българския народ, най-великият наш светец, и второ, защото Софийската духовна семинария е наследничка и продължителка на учебно-възпитателното дело на Самоковското богословско училище, което е носило това име и е било на издръжка на Рилския манастир, а св. Йоан Рилски е ангелът и патронът на тази света обител.
Понастоящем в Софийската духовна семинария се обучават около 300 младежи. Тъй като по статут тя е средно духовно учебно заведение, се намира под прякото ведомство на Светия Синод на БПЦ, а учебните планове и програми се одобряват от Министерството на образованието и науката със съгласието на Св. Синод.
Ръководител на Семинарията е Ректорът, който е пратеник на Св. Синод.
Всички ученици в семинариите са стипендианти на Св. Синод и като такива задължително живеят в пансион, където ползват безплатно квартира, храна, медицинска помощ, осветление, отопление и др. Те внасят само една такса, определена от Учителския съвет и одобрена от Св. Синод, в зависимост от нуждите на Семинарията. Учениците, показали отличен успех, се освобождават следващата година от такса. Учебната дейност и пребиваването на учениците в пансиона се регламентира от Правилник на Семинарията, одобрен от Св. Синод и МОН.
Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” има свои символи - печат и знаме, което е в небесносин цвят: от едната му страна е изобразен ликът на св. Йоан Рилски - покровителят на учебното заведение, а от другата - лъв с кръст и надпис: „Вярвай в Бога! Обичай България!”
Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” предлага два курса на обучение - редовен петгодишен за ученици, завършили VII и VIII клас, не по-възрастни от 17 години, и двугодишен, паралелен - за кандидати, завършили средно образование или по изключение VIII клас. Целта на учебното заведение е да се подготвят просветени достойни свещенослужители и други служители на Българската православна църква.
В момента Софийската духовна семинария дава възможност за образование, възпитание, социализация, житейска и професионална реализация след завършване на курсовете за обучение на младежи не само от България. От няколко години в нея се учат и етнически българи от Молдова, Македония, Югославия, Албания, Украйна и Румъния.
Учебните занятия в Семинарията започват на 15 септември и завършват в края на юни. Учебната година се разделя на три срока: а/ първи учебен срок - от 15 септември до 20 декември включително; б/ втори учебен срок - от 10 януари до петък пред Лазаровден; в/ трети учебен срок - от понеделник след Томина неделя до края на месец юни, по преценка на Учителския съвет.
В учебния план на Семинарията за петокласния курс на обучение са включени следните богословски и общообразователни предмети: Свещено Писание с Библейска история, Основно богословие, Догматика, Нравствено богословие, Пастирско богословие, Инославни изповедания, Църковно право, Омилетика, Литургика, Обща църковна история, Българска църковна история, Катехизис, Агиология, Български език и литература, Църковнославянски език, Гръцки език, Латински език, Немски (френски, английски) език, Руски език, Църковно славянско четене, История на философията, Психология, Логика, Педагогика с преподаване на вероучение, Математика, Физика с астрономия, Химия , Биология, Обща гражданска история, История на България, География, Източно църковно пеене, Хорово пеене, Типик, Църковно деловодство, Физкултура, Богослужение - факултативно.
Освен така изброените предмети, които се изучават задължително, в Софийската духовна семинария се предвижда факултативно изучаване на стенография, инструментална музика, машинопис и живопис. На факултативните предмети се отделят от 2 до 4 часа седмично.
Всички ученици, които завършат успешно последния клас на семинарския курс на обучение, държат зрелостен изпит, за да се установи пълнотата и трайността на придобитите от тях знания и умения.
В учебния план на паралелните курсове са включени следните предмети: Свещено Писание, Основно богословие, Догматика, Нравствено богословие, Пастирско богословие, Инославни изповедания, Църковно право, Омилетика, Литургика, Църковна история (обща и българска), Църковнославянски език с църковнославянско четене и източно църковно пеене с типик.
След приключване на обучението си в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” възпитаниците й могат веднага да заработят в структурите на БПЦ като нейни служители, а след това, ако се оженят, да бъдат ръкоположени за свещеници. Разбира се, има и такива, които приемат монашество още по време на обучението или веднага след завършването му, които също се реализират в структурите на Църквата. Има и други, които продължават да учат висше образование, като повечето от тях се насочват към Богословските факултети в страната и чужбина. Възпитаници на Софийската духовна семинария са завършили в Атина, Солун, Москва, Белград, Букурещ. След това много от тях специализират в Русия, Гърция, Германия, Англия и други страни. Сравнително малък процент от завършилите Семинарията отиват в други висши учебни заведения, за да учат философия, история и пр.
В Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” работят подготвени педагози, които се грижат за обучението, възпитанието и социализацията на учениците. В момента учителското тяло се състои от 45 човека, много добри специалисти в преподаваните от тях дисциплини. Освен преподавателите служебният персонал на Семинарията включва учител-ефимерий, учители-възпитатели, училищни лекар, зъболекар, фелдшер, секретар, библиотекар, счетоводител-касиер и домакин-снабдител, назначавани от Св. Синод.
През есента на 2003 г. Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” ще отбележи 100-годишнината от влизането в сегашните си сгради, които от тогава до сега са многократно ремонтирани и достроявани.
Общата площ на имота е 85 дка, върху който се издигат няколко сгради, собственост на Семинарията. Сърцето на семинарския комплекс е храмът, носещ името на св. Йоан Рилски. Ежедневно в него се извършва утринно и вечерно богослужение, а в неделя и на всички големи празници - св. Литургия. В храма семинаристите присъстват на всички служби и придобиват необходимите им практически познания относно богослужението. Освен че е най-важната сграда на семинарския комплекс, храмът „Св. Йоан Рилски” е и енорийски, т.е. в него се черкуват вярващите християни от район „Лозенец”.
В централната сграда на Софийската духовна семинария е разположена администрацията и 5-годишният курс на обучение. Тук се намират спалният и учебният корпус на учениците и тяхната трапезария. В тази сграда е и библиотеката. Нейният фонд от редки и оригинални книги се формира още по времето на Лясковското и Самоковското училище. Днес тя е една от най-богатите богословски библиотеки в страната. Разполага с над 50 000 броя книги, литературни поредици, учебници и помагала, вестници и списания. Особен интерес сред специалистите будят ръкописните псалтикии от неизвестен автор, за които се предполага, че са от 18-19 век.
В дъното на парка е разположена друга, П-образна сграда, където се помещава двугодишният паралелен курс - спалният и учебният корпус, както и трапезарията на учениците.
Освен това Семинарията разполага и със специална сграда, която се ползва за извънучилищна дейност и за посрещане на гости на учебното заведение. Семинарският комплекс включва още малък зоокът, където се отглеждат редки пернати и други животни, и оранжерия с прилежащи към нея сгради.
С решение на Националния институт за паметниците на културата от 1998 г. сградите на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” имат статут на архитектурен и исторически паметник на културата от национално значение.
Когато говорим за Семинарията, не може да не споменем и за красивия парк, сред който се издига семинарският комплекс. Много редки и уникални растителни видове в него са засадени още в началото на ХХ век лично от градинаря на Н.Ц.В. Фердинанд. В годините на съществуването му семинаристите също са работили за обогатяването и разкрасяването му под контрола на своите учители. Затова днес Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” разполага с чудесен парк, който освен че е място за отмора на учениците, им предлага и възможност за общуване с природата.
От 1998 г. в сътрудничество с няколко домове за сираци Семинарията работи по програма за възпитателни и образователни извънучилищни занимания. На територията на район „Лозенец” в тази програма са включени децата от 92-ра детска градина, Шесто помощно училище, Дом „Майка и дете”, Районният център за работа с деца и 107-о основно училище. Заниманията се провеждат в семинарската база през ваканциите на децата от домовете и с активното участие на семинаристите. По този начин сираците не само се откъсват от обичайната си среда, но и се запознават със свои връстници, придобиват нов социален опит, научават повече за Православната църква. В рамките на програмата се организират курсове по вероучение, съвместни посещения на църкви и манастири, екскурзии, обиколки на културни забележителности, благодарение на които се установяват трайни контакти между младежите и се осъществява духовно напътствие и възпитание на децата в неравностойно социално положение.
Като продължава в наши дни най-добрите традиции в обучението и възпитанието, градени навремето в Самоковското и в Лясковското богословско училище, Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” ги доразвива и обогатява в съответствие със съвременните нужди и потребности. В навечерието на 100-годишния юбилей на Семинарията, всички нейни служители, преподаватели, ученици са твърдо решени и в бъдещето да продължат да следват девиза на това негаснещо духовно огнище: „Вярвай в Бога! Обичай България!”


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
        

Архимандрит СИОНИЙ, ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”  

100 години Софийска духовна семинария "Св. Йоан Рилски"

Неугасващо огнище на православния християнски дух
Храмът Св. Йоан Рилски към Софийската духовна семинария
Ктитори за построяването на Семинарията в София
Почитта към Св. Йоан Рилски в Гърция - Атинският богослов проф. Димитриос Гонис открива неизвестни сведения за духовната общност на балканските народи
Архитектурата на Семинарията - Фридрих Грюнангер 1856-1929
Преди и след хиляда години

           

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!