Внимание, разколи!

Тежки канонически нарушения


През последните месеци Богословският факултет към СУ „Св. Климент Охридски” бе изправен пред сериозен проблем, в разрешаването на който деканът доц. д-р Емил Трайчев по настояване на Катедрата по Систематическо и Практическо богословие се обърна за съвет и експертно решение към Светия Синод на БПЦ.
Ст. ас. Иван Латковски, който води упражненията по Догматическо богословие и Инославни изповедания на едно от катедрените заседания заяви, че е преминал към друга църковна общност - т. нар. Руска православна автономна църква с предстоятел Суздалски и Владимирски митрополит Валентин, която не е в канонично и евхаристийно общение с нито една от поместните православни църкви. Нещо повече, приел е да бъде кръстен и венчан повторно и е ръкоположен от тях за свещеник. Както по-късно става ясно, за тези свои действия той не е уведомил предварително нито своя научен ръководител, нито катедрата. Ст. ас. Латковски отказа да поеме своята отговорност и да се оттегли от академичната общност на Богословския факултет на СУ, който от основаването си през 1923 г. си поставя следните задачи:
µ Да подготвя достойни служители на БПЦ;
µ Да разпространява православната богословска наука;
µ Да поддържа духовното просвещение у нас.
Тези цели и задачите, свързани с тях, са в основата и на съвременния правилник на БФ, където ясно е подчертана връзката му с БПЦ и обвързаността на образователния процес с богослужението и Евхаристията като негов център.
Присъединяването на ст. ас. Латковски към разколническата група създаде смут и брожение и сред студентите, бе възпрепятстван нормалният учебен процес, затова членовете на катедрата се обърнаха за отеческа помощ, подкрепа и становище на Светия Синод по създадения проблем.

Становище на Св. Синод по повод присъединяване на преподавател от Богословския факултет на СУ към РПАЦ

Св. Синод в пълен състав в заседанието си на 30.04.2004 г., прот. № 21, обстойно разгледа докладна записка № 69/22.03.2004 г., вх. № 407/22.03.2004 г., относно поведението на ст. ас. Иван Иванов Латковски от катедра „Систематическо и Практическо богословие”, който води упражненията по Догматическо богословие и Инославни изповедания.
Ст. ас. Иван Латковски е внесъл сериозен смут в живота на Богословския факултет поради това, че е преминал към разколническата църковна общност - „Руска православна автономна църква” със самозвания предстоятел Суздалски и Владимирски митрополит Валентин.
От приложените две докладни записки на Иван Латковски - Изповедание на вярата (№ 66/02.03.2004 г.) и Писмени отговори на въпроси, поставени му от ръководителя на катедрата проф. Димитър Киров (№ 80/19.03.2004 г.) - става ясно, че ст. асистент Иван Латковски самоволно е напуснал Българската православна църква, приел е повторно кръщение и венчание, а след това и свещеническо ръкоположение от непризнатата от никоя Православна църква т. нар. Руска православна автономна църква със седалище в гр. Суздал, Русия. Иван Латковски не е в молитвено и евхаристийно общение с преподавателите и студентите от факултета. Положението на Латковски влиза в разрез с изискванията на чл. 2 от Правилника на Богословския факултет.
Св. Синод реши да уведоми ръководството на Богословския факултет, че поради допуснатите тежки канонически нарушения ст. асистент Иван Латковски не следва да бъде повече преподавател в Богословския факултет. Св. Синод с отеческа загриженост очаква неговото разкаяние и възвръщане в спасителното лоно на каноничната родна Българска православна църква - неделим член на Едната, Свята, Вселенска и Апостолска Църква.

Председател на Св. Синод
МАКСИМ, Патриарх Български


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
        

Виж още: Изпитанието на разкола

      

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!