Ретро

Има ли Бог?

виж първо: "О. Михаил - страдалец за вяра и съвест"


Братя християни, никога не е имало толкова неверници както днес. Божието съществуване се отрича и много хора казват, че няма Бог. Днес между всички съсловия се намират много и твърде много хора, в които вярата е угаснала.
Действително този въпрос е съдбоносен, въпрос на вяра и безверие. Може ли да се вярва, че има Бог или не? Иисус Христос Син Божи ли е или не?
Но щом светът съществува, трябва следователно да съществува неговият Създател. Природата е една отворена книга, която сама говори за Бога, която книга може да се чете и от неграмотния човек. Щом има творение, трябва да има и Творец. Щом има природни закони, трябва да има и Законодател. Цялата църковна история ни доказва, че има Бог. Всички пророци свидетелстват за Неговото съществуване. Всички чудеса, станали чрез светите пророци, доказват Неговото съществуване.
Макар че има много доказателства за съществуването на Бога, Той пак се отрича от мнозина, но защо? Защото надали и двадесет на сто от човеците са прочели Библията, която книга е действително Словото Божие. Ето мнението на велики хора за Неговото съществуване. Ето какво казва римският оратор Цицерон: „Има Бог! Това е толкова ясно и общоизвестно, че аз се съмнявам в нормалния разум на оногова, който Го отрича.”
Нютон винаги е свалял шапката си, когато произнасял името Божие. Френският философ и математик Декарт казва: „Съществуването на Бога е по-достоверно и от най-достоверната геометрическа теорема.” Платон казва: „Бог е началото, средата и краят.” Толстой: „Без Бога аз не мога да разбера света, нито да живея в света.” Плутарх: „По-скоро можете да построите град във въздуха, отколкото да закрепите една държава без религия и вяра в Бога.” Достоевски казва: „Хуманността, която отрича Бога - води до безчовечие.”
Ето, братя християни, щом между верующите има хиляди хора с много висока култура, творци на науката, ръководители на общества и народи, чудно е защо тогава има заблудени хора с престъпни мисли и развратни чувства, които така жестоко воюват срещу вярата и светата Църква.
Упадъкът на религията и устройството на човешкия живот без Бога е най-опасната болест на народа. Безбожието е голота на душата. Достатъчно е да забравим Бога - и целият свят ще тръгне с главата надолу. Ето, живеем в апокалиптични времена и дълг се налага на всеки благочестив християнин да не се поддава на изкушенията на неверието, безбожието и еретическите заблуди. Св. апостол Павел казва: „Шайката на беззаконието действа”. Неверието е скрита, но движеща се сила над беззаконието. Тази сила взима скъпи жертви, подпомагана от вероотстъпници, богоборци и сектанти. Тази тайна на беззаконието се стреми да подрони основите на Църквата Христова, да парализира творческата сила на вярата и благочестието.
Ето защо е необходимо да се издигне вярата до най-висока степен в семейства, в села и градове, в държава и армия, в черква и училище. Ние вярваме, че десницата Господня никога няма да се отдръпне от тези хора, които Му се боят и изпълняват Неговите свети заповеди.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Протойерей Михаил АПОСТОЛОВ            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!