Документи

    Заявление на Отдела за външно-църковни връзки на Московската патриаршия

Църквата не може да одобрява извращенията на богосъздаденото човешко естество


Във връзка с възвеждането на 2 ноември 2003 г. от Епис- копалната църква в САЩ в епископски сан на отявления хомосексуалист Джин Робинсон Отделът за външно-църковни връзки на Московската патриаршия е упълномощен да направи специално съобщение.
Хомосексуалните полови контакти винаги са се разглеждали от християнската Църква като тежък грях.
Съществуват ясни и неоспорими библейски свидетелства за недопустимостта за християните на подобни взаимоотношения между хората: „Не лягай с мъж като с жена: това е мръсотия”; „Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили мръсотия: да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях” (Левит 18:22; 20:13). Апостол Павел съвършено определено говори за „срамните страсти” на хората, които „заменили истината Божия с лъжа”: „Жените им замениха естественото употребление с противоестествено.” Подобно на тях и мъжете, оставяйки естественото употребление на женския пол, разгарят похотта си един на друг. Той указвал на неизбежността на „праведния Божи съд” не само върху „изпълняващите всяка неправда и блуд”, но и над тези, които „одобряват извършващите ги” (срв. Римл. 1:18-32).
Такива хора отделят себе си от единството на вярата. По словата на апостола, те няма да влезнат във вечния живот: „Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители... ни мъжеложници... няма да наследят царството Божие” (1 Кор. 6:9-10).
Привържениците на ръкополагането на хомосексуалисти утвърждават, че в Свещеното Писание няма пряко осъждане на подобен род сексуални контакти. А горепосочените библейски текстове не трябвало да се разбират буквално, както правели, според тях, единствено фундаменталистите и консерваторите. В такъв случай обаче, всеки един библейски текст би могъл да бъде интерпретиран всякак - в зависимост от моментните желания на една или друга група от хора.
Библейските текстове с осъждане на хомосексуализма са пределно ясни и недвусмислени. Те са сформирали християнската нравственост и са възпитавали много поколения хора, които са създали съвременната култура. И отричането на прекия смисъл на словата на апостол Павел противоречи на многовековната християнска традиция на тяхното тълкувание и просто на здравия смисъл.
Хомосексуализмът е грях, отделящ човека от Бога. В същото време Църквата не отказва помощ на онези нещастници, които са одържими от този недъг. Бог е любов, и християните са длъжни да се молят за всички грешници и да копнеят тяхното спасение. Но Църквата не може да одобрява извращенията на човешката природа, създадена от Самия Творец. Тя не може да благославя опорочаването на образа Божий, който представлява висше основание за достойнството на човека. Църквата учи за изначалното различие на половете, за целомъдрието и предназначението на човека за светост. Тя съхранява традицията на християнския брак между мъж и жена, благословен от Самия Господ в Кана Галилейска. Църквата ще престане да бъде свидетелство за светостта, чистотата и правдата Божия, ако се погаври с учението, открито й от Бога.
Ние виждаме голяма опасност за съвременния човек в процесите, протичащи в Американската епископална църква и в някои други християнски общества в Западния свят. Хората постепенно привикват към това, че хомосексуализмът не е отклонение, не е извращение, а просто един от видовете „любов”, който даже е благословен от Църквата. Така, ръководството на Епископалната църква в САЩ на Генералната конвенция в Минесота през лятото на 2003 г. одобрява възможността да се благославят еднополови бракове. Приетият от конвенцията документ предоставя на „местните общини” и енориите правото сами да разработват обредите за благословение на еднополови двойки.
Всичко това поражда страшни последствия: към хомосексуализма се приобщават хора с нормална сексуална ориентация.
Нашата вяра е построена на Словото Божие, което пази неизменна Божията Истина. И либералният възглед на отношението на Църквата към хомосексуализма - това е път към разрушаване на самите основи на Църквата, към нейното уподобяване на секуларните (светските) обществени институции.
Руската православна църква в продължение на близо двеста години е поддържала добри отношения с Епископалната църква в САЩ.
Обаче „ръкоположението” на епископа хомосексуалист прави невъзможно каквото и да било общение с него самия и с ръкоположилите го. Ние не бихме могли да си сътрудничим с тези хора не само в областта на богословския диалог, но също така и в хуманитарната и религиозно-обществената сфера. Нямаме право да допуснем и сянка на съгласие с тяхната позиция, която считаме за дълбоко антихристиянска и кощунствена.
Във връзка със създалата се ситуация Руската православна църква е принудена да преустанови работата на Съвместния координационен комитет и да замрази своите взаимовръзки с Епископалната църква в САЩ.
Ние се стремим към съхраняване на контактите и сътрудничеството с тези американски епископи, които ясно заявяват верността си към нравственото учение на Светото Евангелие и Древната неразделена Църква.
Молим се за това, нашият Бог, Богът на любовта и примирението, да вразуми членовете на Американската епископална църква и да им помогне да се върнат на пътя на Истината, Която е Господ Иисус Христос (Йоан 14:6).
Със съкращения


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Превод: йеродякон ПЕТЪР (Граматиков)           

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!