ЛИЧНИ

 

В ивичния код няма скрити шестици

Целта на настоящата статия е да поднесе фактологичен материал за опровергаване на проникващите от някои сектантски среди спекулации, че в ивичния код (наричан още лентов код, щрихкод, баркод) на стоките е закодирано числото 666. Подобни истерични твърдения циркулират по различни евангелски радиостанции и вестници в Америка още от седемдесетте години.

За какво са създадени ивичните кодове

В големите магазини асортиментът от стоки е твърде богат и продавачите понякога не могат да отличават многобройните продукти. Често се случва една и съща по тип стока да е от различни производители и на различна цена. Не винаги е възможно върху всеки отделен пакет да се залепи малък етикет, и често продавачите допускат грешки при определяне на вида или цената на продукта, което води до ощетяване на клиента, както и до объркване на отчетността. Съвсем естественото желание на производители и клиенти е стоките да се обработват точно и бързо - и най-малкото колебание на продавача често води до натрупване на опашка.

Целта на лентовите кодове е лесното и ефикасно вкарване в машинночитаем вид на поредица цифри, идентифициращи стоката. За тази цел цифрите се записват като последователност от четири ивици (две бели и две черни) с определена сумарна дебелина. Стандартният начин на записване на числата - чрез символи от арабската азбука, е значително по-труден за разпознаване от електронните устройства, отколкото проверката на последователност от точки, чрез прекарване на четеца върху лентите.

 

Числото 666 в ивичния код - факт или измислица

Да разгледаме един фиктивен ивичен код по системата UPC, където са представени записвания на цифрите от 0 до 9.

Три от линиите (наречени “контролни линии”) обозначават началото, средата и края на ивичния код. Дясната и лявата част на кода са логически разделени на групи по пет числа - информацията отляво съдържа данни за идентификация на производителя, информацията отдясно описва конкретната стока (EAN/JAN позволяват кодиране на още две или три цифри, съдържащи кодa на държавата).

Тезата на сектантските “изследователи” е, че именно трите контролни линии кодират числото 666 (тъй като, според тях, числото 6 се кодирало точно с две близки и тънки ленти). Подобно повърхностно твърдение може да бъде опровергано само по един начин - чрез кратко излагане на системата за кодиране, въпреки риска от навлизане в прекалено дълбоки води

При съставянето на алгоритъма за кодиране е взето предвид, че продавачът ще бърза и е възможно да не успее да прекара четеца прецизно по ивичния код. Кодът също така би могъл частично да е изтрит, зацапан или надраскан. За да може електронното устройство да провери коректността на получената последователност от цифри и да коригира евентуални грешки при разпознаването: 1) последната цифра от ивичния код (в случая числото 5) се използва като контролна сума; 2) всяка от цифрите от 0 до 9 се кодира в двоичен вид (последователност от нули и единици (0 и 1)) посредством седем бели или черни хоризонтални участъци с фиксирана дължина. Седемте участъка образуват точно две черни и две бели линии. В UPC и EAN цифрите от 0 до 9 имат не един, а два начина на записване (представяне A и представяне B). Например числото 6 се кодира по А като 0101111, а по B като 1010000, където с 0 са отбелязани белите участъци, а с 1 - черните. Всяка единица, отделена от 0 дава тънка линия, четирите 1 в А дават линия с дебелина 4. Ако беше вярно твърдението, че числото 666 се записва в лентовия код, за контролните линии трябваше да има 3х7=21 участъка. Всъщност участъците са само 3+5+3 = 11, което е с 10 позиции по-малко от необходимото за кодиране на информацията за числото по представената схема за кодиране.

При кодировката UPC левите шест цифри се кодират чрез А, а десните шест - чрез B, за да се разпознава посоката, в която се движи четецът (ако продавачът движи ръката си отдясно-наляво, информацията би могла да постъпи в устройството в огледален вид). Това отделяне по представяне и по смисъл на двете групи от числа в UPC (един убягващ на сектантите факт): 1) обяснява наличието на средна контролна линия; 2) обезсмисля твърдението за цифра 6 отляво - цифрата 6 има различно представяне в лявата половина на кода. При кодировката EAN представянията A и B* (огледалното на B) се използват с друга цел - за кодиране на част от информацията за държавата, където е регистриран производителят.

Да се върнем на последната цифра в ивичния код, за което казахме, че е контролна сума. Нейната стойност се изчислява еднозначно от всички останали валидни за четеца цифри на числото. Предполагам, че читателят няма да остане изненадан, ако спомена, че в тази формула не участват каквито и да е било шестици.

Недоверчивият читател може сам да провери таблиците на представяне в Интернет в статиите: UPC/EAN/JAN Codes, Semiconductor Products, © 1994-1999 Hewlett-Packard Company и Extrapolated Barcode Specs, compiled by Nick Johnson.

Да обобщим: всяко твърдение, че числото 666 се записва чрез контролните линии на лентовия код противоречи на алгоритъма за кодиране. Поради факта, че въпросното число не се дигитализира по никакъв начин, твърдението е и технически некоректно: нищо не е закодирано, ако не може да бъде обратно разкодирано.

Обективността изисква да отбележим следното: въпреки че няма никакви скрити три шестици в лентовия код, визуалната прилика между едно от двете представяния на цифрата 6 и контролните линии може да се дължи както на чиста случайност (вероятност 1:10), така и на инфантилна шега отстрана на създателите на кода. Единственият начин да отсеем подобни притеснения е да научим нещо повече за тези хора:

Антихристът ли е създал ивичния код

Авторът на UPC кода никога не е крил самоличността си и името му е Джордж Лаурер. В началото на седемдесетте години заедно с още двама помощници създава ивичния код по поръчка на IBM. Има регистрирани над 20 патента, от 1987 година е пенсионер.

Джордж Лаурер има четири деца. Гордее се, че всичките са завършили колеж. През 1999 година е отпразнувал 45-годишнината от сватбата си със своята съпруга Мерелин.

Личната му страница може да бъде посетена на адрес в Интернет: http://members.aol.com/productupc/upc_work.html. Посетителите на страницата могат да разгледат неговата снимка, както и снимката на дъщеря му Деби.

Още по въпросите за ивичния код в Интернет:

No Hidden Sixes in the UPC Barcode, Robert Harris, Vanguard University of Southern California, September 14, 1999


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Константин СПИРОВ, магистър по информатика

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!