Юбилей

В памет проф. Димитър Пенов


Тази година се навършват 100 г. от рождението на проф. Димитър Пенов и 20 г. от смъртта му. Двете кръгли годишнини ни дават повод да припомним оскъдните данни, които са се запазили за живота и делото на този именит богослов и дългогодишен преподавател в духовните школи на БПЦ.
Димитър Пенов е роден на 5 октомври 1903 г. в с. Сухаче, Белослатинска духовна околия. През 1919 г. постъпва в Софийската духовна семинария, която завършва през 1925 г. Същата година постъпва в Богословския факултет на СУ, в който успешно се дипломира през 1929 г.
В края на 1929 г. започва работа като преподавател в Духовната семинария, където с двугодишно прекъсване остава чак до 1951 г.
Между 1938 и 1940 г. специализира богословие и философия в Берн и Йена. През 1940 г. университетът в Йена му присъжда докторска степен по философия за хабилитационния му труд „Философията на Рудолф Ойкенс в религиозно-педагогически аспект”.
От 1 септември 1951 г. д-р Пенов е хоноруван преподавател по история на философията, психология и логика към катедра „Апологетика и история на философията” в Духовната академия, а от 1 януари 1952 г. е щатен преподавател там. През 1954 г. става старши преподавател, а от 1960 г. е доцент на същото преподавателско място. Две години по-късно доц. Пенов е удостоен със степен „професор” при катедрата „Християнска апологетика и история на философията” за своята научно-изследователска и преподавателска дейност и за научните достойнства на трудовете му.
Проф. Пенов разработва принципния проблем за отношението между религия и философия и значението за човешкия мироглед на християнската религия в двата си труда: „Философия и мироглед”-1941 г. и „Мироглед, дух, религия”- 1942 г. Публикува и някои ценни изследвания върху уводни въпроси към историята на философията, върху християнската философия на В. Д. Кудрявцев и Ф. А. Голубински. Заслужава да споменем и „Фридрих Паулсен и религията”, студията му „Учението на Библията за мира и войната”, „За произхода и целта на света”, „Към философията на религията” и „Силата на музиката”.
Освен на научна и преподавателска работа проф. Пенов се отдава и на усърдна църковно-просветна и обществена дейност. Автор е на редица статии, доклади, беседи на различни религиозно-философски, църковно-исторически, обществено-педагогически и социално-културни теми, подготвяни по повод на симпозиуми, юбилеи, годишнини, чествания. Делегат е на Третия църковно-народен събор.
Починал на 5 ноември 1983 година, оставяйки незаличими спомени у своите колеги и у многобройните си възпитаници.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Ал. КАРАМИХАЛЕВА            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!