Новини

Семинар , посветен на социалната мисия на Църквата


На 21 април в Аулата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” бе организиран семинар на тема „Социалната мисия на Църквата - евангелски основания, съвременни предизвикателства и перспективи за сътрудничество в обществото”.
Семинарът бе открит от декана на Богословския факултет доц. д-р Емил Трайчев. Проф. д.т.н. Димитър Киров представи доклад, посветен на основанията и съвременните прояви на социалната мисия на Църквата. Доц. д-р Иван Желев, директор на Дирекция „Вероизповедания” на МС, анализира в своя доклад възможностите за църковна социална дейност, според нормативните изисквания на новия Закон за вероизповеданията в РБългария. Гл.ас. Дилян Николчев представи резултатите от съвместния обучителен проект на Богословския факултет и немската християнска благотворителна фондация „Renovabis” и аргументира в своя доклад необходимостта от допълващо обучение по социални дейности за богослови. Доц. д-р Емил Трайчев посвети своя доклад на социалната мисия на Църквата в контекста на въцърковление на обществото.
Семинарът, посветен на социалната мисия на Църквата, бе осъществен с подкрепата на немската фондация „Конрад Аденауер”, с която Богословският факултет работи от 1998 г. в рамките на серия от специализирани семинари и конференции. Основните въпроси, които традиционно са предмет на съвместния диалог и обсъждане, са човешките права и Законът за вероизповеданията, ролята на Църквата в демократичното общество и социалното служение на Православната църква в постсоциалистическите страни от Източна Европа.
Настоящият семинар е продължение и част от тази серия от конференции и дискусии с преподаватели и студенти по богословие и представители на Църквата, което е от полза както за процеса на обучение във факултета, така и за конкретизиране на проблемите и задачите на социалното служение, пред които се изправя Църквата в съвременното общество.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Костадин Нушев            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!