Защо се просълзил Христос

       "А Мария, като стигна там, дето беше Иисус, и Го видя, падна при нозете Му и рече: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Иисус, като я видя да плаче, и дошлите с нея иудеи да плачат, разтъжи се духом, смути се и рече: де сте го положили? Казват Му: Господи, дойди и виж. Иисус се просълзи."

(Йоан 11:32-35)

     Онзи, Който съвършено изцелявал немощни и утешавал скърбящи, Който възкресявал мъртви и успокоявал отрудени и обременени (Мат. 11:28), сега Сам се разплакал!
    Как да разберем това? Защо се просълзил Христос?
    Той не плачел за Себе Си, макар и да знаел, че отива в Йерусалим, за да пострада.
    Но не е ли странно и това, че плачел за мъртвия Лазар? По-скоро, единствено Христос трябвало да се радва, а останалите да скърбят и плачат ­ та нали още преди да се просълзи, Сам известил на Марта: "Брат ти ще възкръсне." Тя още не проумявала, но защо се просълзил Христос, вместо да се ободри и развесели предварително?
    Причината не е само в личното съчувствие към опечалените. Христос скърбял за целия човешки род. Скърбял дълбоко за всеобщото падение. Просълзил се, защото адът още държал своите пленници от Адама до Лазаря и продължавал още да поглъща души и тела, да пояжда не само грешници, но да взима като заложници и старозаветните праведници! Такава била страшната истина. Ние не знаем точно каква е била участта на всеки един, но знаем, че до идването на Спасителя Христос всички след смъртта си отивали в мрачните адови селения. Никой освен Него не бил в състояние да промени това, да счупи тези вечни окови, достигащи чак до прародителите Адам и Ева ­ нито праведници, нито пророци, нито дори ангелските сили.
    Не е достатъчно да кажем, че Бог спасил света, защото просто го е обичал. В това няма нищо необикновено. Но "Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син" (Йоан 3:16) ­ и тази любов е наистина непостижима, необяснима в своето величие.
     Тя е свързана със състрадание.
     Но Божията същност е чужда на всяко страдание, тя е съвършено безстрастна, неподвластна на изменение и нужда. И тук е тайната на Боговъплъщението: Единородният Син Божи дойде да пострада като Син Човешки. Без ни най-малко да отстъпи от Своята Божествена природа, Той прие изцяло нашето естество (без греха), за да го спаси, освети и причасти към нетленното Божие битие.
     Затова Христос се просълзил като човек, а след това като Бог възкресил четиридневния мъртвец Лазар.
     Една седмица по-късно Господ като човек пострадал на кръста, а като Бог явил на света Своето спасително възкресение от мъртвите.

 

Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         ЦВ            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!