Поклоннически пътувания

    Разговор с Галя Тодорова, управител на фондация "Свети княз Борис"

Пътувания като проповед


- Каква е вашата основна дейност?
- Вече почти една година фондация „Свети княз Борис” осъществява програмата „Пътят на Православието”, която е част от общите цели на фондацията да популяризира и развива българската православна култура във всичките й измерения, както и да съдейства за все по-пълноценния диалог между Църквата и обществеността. Фондацията бе учредена преди една година, на 25 март - Благовещение, и оттогава развива дейност в няколко направления - поклоннически и образователни пътувания, провежда лектория на теми, свързани със съвременната култура и православието и извършва различна изследователска дейност. В близко бъдеще се надяваме дейността ни да се обогати и със специализирани програми за деца, ще се разшири и територията на поклонническите ни пътувания, предвиждаме издаването на книги, подготвяме и информационен бюлетин в Интернет.
- Как фондацията ви осъществява своята мисия?
- Стремим се всичко, което правим да отразява разбирането ни за православната култура като връзка между Христа и хората. Тя е преди всичко начин на живот, а не сбор от изкуства или традиция. Затова нейното разкриване може да стане в най-голяма пълнота от тази, която я създава - Църквата.
Поклонническите пътувания, които организираме, отразяват това наше схващане и са един достъпен начин за приобщаване на хората към Православието, подпомагайки на практика връзката между Христа и хората. Посещенията на светите места се придружават от богата програма от беседи с историческо, богословско и изкуствоведско съдържание, които въвеждат поклонниците в духовната съкровищница на православната култура. Беседите се водят от ерудирани и богословски подготвени лектори, които се стремят да провокират интереса на аудиторията и са на разположение за всякакви въпроси. Там където е възможно, духовниците също вземат дейно участие - проповядват, отслужват молебени, изнасят мощи и икони за поклонение. В неделя винаги присъстваме на богослужение в някой от манастирите, които посещаваме. Откъсването от градската суета и навлизането в свят, изпълнен с духовна и материална красота, разговорите с духовниците, покоят на природата превръщат тези поклоннически пътувания в празник.
Не на последно място те допринасят и за материалното подпомагане на манастирите, макар и със скромните дарения на богомолците.
- Какви хора посещават вашите програми?
- Хората, които посещават нашите програми, са от всички възрастови групи. Като че ли преобладават хората в активна възраст, които не са имали възможност да получат религиозно образование, а не знаят и откъде да започнат. По време на пътуванията имат възможност да задават въпроси без притеснение, ако това по някакъв начин е представлявало проблем за тях. С нас пътуват и много млади хора, между 20-30 години, с формиран църковен мироглед, които служат за насърчение на мнозина по-възрастни. Много родители водят децата си на уроци по родолюбие. За тях в близко бъдеще предвиждаме специализирани програми.
С нас пътуват и много журналисти, хора с интереси в областта на църковното изкуство, архитекти, реставратори и т.н, които имат възможност към специализираните си познания да прибавят и тяхното църковно измерение.
Не без значение е и обстоятелството, че контактът ни с хората, стремящи се към Православието, ни даде възможност да натрупаме ценен опит и да осмислим някои от проблемите, стоящи на пътя между Църквата и обществото. Част от този опит, свързан с образованието и комуникацията в Църквата, ще споделим по време на конференция, която ще се проведе на 12 и 13 май в НДК.
- Кои са местата на Православието зад граница, които посещавате?
- Досега посещенията ни включваха места в България, Македония, Гърция и Турция. От тази година ще включим в програмите си и Румъния, Сърбия и Италия. Но основен акцент в дейността ни ще си остане православната култура в България, защото нейното осмисляне е неизчерпаем източник на вдъхновение и сили за обновлението ни като общество. В крайна сметка не е ли Православието едно постоянно пътуване към Бога. Самият Господ е казал за Себе Си: „Аз съм Пътят, Истината и Животът”.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         ЦВ       

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!