ГЛАСЪТ НА СВЕТИТЕ ОТЦИ

Преп. Никодим Светогорец

За пазенето на чувствата

“Овладяването на петте чувства изглежда просто, но ще ти кажа, че който властва над петте чувства, той властва над цялата вселена и над всичко в нея, защото всичко в нас е от тях и чрез тях. Но, като такъв, той е овластен от Бога и изцяло се покорява на Божията воля. Така се въдворява Царството Божие и първоначалният чин се възстановява.”

Св. Симеон Нови
Богослов

 

Защо умът e поробен от чувствените страсти

        Има две причини за заробването на ума от чувствените похоти. Първата и главна причина се състои в това, че след грехопадението на Адам в цялото човешко същество проникнала страстта. В страст човек се зачева и израства в майчината утроба, както казва пророк Давид: “Защото в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми” (Пс. 50:7).

        Втората причина се явява това, че в детските си години човек поради несъвършенството на своя разум не може да застави своя ум да ръководи чувствата и да ги насочва към духовно наслаждение. И така чувствата, иначе подчинени на тялото, което от своя страна ги използва не само за жизненонеобходимото, но и за своите страсти, подчиняват и самия ум, несъвършен и несмислен, на чувствената наслада. Примерно до петнадесетгодишна възраст, докато човек още не е достигнал зрелостта на пълното развитие, умът се ръководи от чувствата: очите свикват пристрастно да гледат на физическата красота, ушите да се наслаждават на приятна мелодия, носът свиква да улавя сладостта на аромата, езикът и устата се стремят към изискани вкусове, кожата привиква с меките и приятни за тялото дрехи.        

        И как след всичко това да убедиш човека, че не в това се състои истинската радост, че това не е духовна наслада, а плътска, животинска. И какво би му помогнало да се избави от подобно заробване на чувствата? Може би умът? Макар и да разбира, че подобно състояние е свойствено на безсловесните животни, той самият, привикнал още в детските години да се намира под властта на чувствата и да приема подчинението си за благо, в зряла възраст се оказва скован от железните окови на тези пет чувства. Умът страда от това, че макар и сътворен да бъде цар на тялото, е станал негов роб и волно или неволно е склонявал да угажда на чувствата.

        Какво може да убеди човека в необходимостта да излезе от това жалко състояние? Може би въображението? Но и то така e изпълнено със страстните образи и идоли на чувствените наслаждения, които години наред са го занимавали, че фантазията по-скоро би възбудила в ума и чувствата сладостeн спомен за тях, отколкото да възпрепятства желанието да потъне отново в тях.

        Може би сърцето? Уви, сърцето, изпълнено с чувствени похоти, склонява в някакъв смисъл и ума, и въображението, и тялото към удовлетворяването им.        

        Но това не е всичко. Самият сатана, който се явява господар на всички телесни похоти, притеснява и ума, и сърцето, и всички чувства.

Как се избавя умът от чувствените похоти

        След отминаването на детството, когато умът придобие зрелост и разбере от Свещеното Писание и от светите отци, че има нещо различно, сродно на него не плътско, а духовно наслаждение, то той, бидейки благолюбив по природа, не може да понесе това, че чувствата в тялото, което той обитава, са поробени от страстите и че той сам е поробен от тях и така от господар и цар е станал роб и пленник.

        И осъзнавайки своите права на цар и господар над тялото, дарувани му от Твореца, той с всичките си сили, желания и разбирания, със съдействието на Божията благодат се стреми да изкорени от своите чувства тези дълголетни, утвърдили се навици и по този начин не само да се избави от тиранията на страстите, но и да ги подчини на своята воля.

        Как и по какъв начин става освобождаването на чувствата и подчиняването им на ума?

        Когато някой цар поиска без усилие да покори град, защитен с крепостни стени, той лишава неговите жители от източниците на препитание и така ги принуждава да се предадат. Подобно средство използва и умът в борбата с чувствата: той отрязва по малко всеки един от тези навици, не допускайки повече да бъдат удовлетворявани и така постепенно и за кратко време ги подчинява. В това време той не остава безгрижен, но като се освобождава от телесните удоволствия, той се обръща към естествената за него духовна храна, състояща се в четене на Свещеното Писание, изграждане на добродетели, изпълнение на Господните заповеди, молитва и размишление за сътворението на видимия и невидимия свят.

        Но това не е всичко. Умът трябва доколкото е възможно да се противопоставя на телесните чувства, да ги въздига към духовната наслада, така че да привикнат към нея, както преди са се наслаждавали на чувствените наслади, така че и тялото да стане духоносно.

        Плачевното падение на нашия праотец Адам се състояло именно в това, че той по свидетелството на светите отци, оставяйки духовната храна и наслада, се предал на телесно и чувствено наслаждение, а от Адам и ние сме наследили този прародителски стремеж към чувственото. Дървото на познанието на доброто и злото това е познание на чувствената наслада: вкусвайки доброто, т. е. чувствената наслада, прародителите познали и злото страданието е неразривно свързано с него.

        Поради тази причина и дошъл новият Адам Иисус Христос, за да ни изведе от чувствените пристрастия към духовно наслаждение. И това лесно се достига от тези, които са отсекли телесните похоти и пожелавайки духовните сладости, оставили са света и са се оттеглили в пустинята. Там не намирайки поводи, възбуждащи чувствените страсти, те лесно подчиняват чувствата на ума и за кратко време се сдобиват с божествения най-сладък покой.

        Затова те и моля, възлюбени, да разбереш от Свещеното Писание, че естествено за ума е духовното наслаждение, което е хранене с духовна храна, а чувственото наслаждение му е противоестествено. Според св. Калист духовната наслада е единствено достойна да се нарече наслада, доколкото, вкусвайки я и наслаждавайки й се, човек изпитва радост. Чувствената и телесна наслада не е истинско наслаждение, доколкото и по време на вкусването му и след него то предизвиква единствено сърдечна скръб. Плътската наслада е подобна на муха в мед, която, опитвайки сладостта на меда, се прилепва към повърхността му и потъва. Тя е подобна на отровата, която е сладка на вкус, но е смъртоносна, както говори за това Соломон: “защото мед тече от устата на чужда жена, и нейната реч е по-гладка от дървено масло; но сетнините от нея са горчиви като пелин, остри като двуостър меч”(Притчи 5:3,4).

        Но ако твоите чувства в продължение на години са били поробени от телесните наслаждения и умът им се подчинява, изоставяйки естествената за него духовна храна, то какво трябва да направиш?

        Необходимо е с особено внимание да се подвизаваш, за да можеш доколкото е възможно да овладееш своите пет чувства, като им предоставяш само необходимото за тялото и като отхвърляш всичко излишно и водещо до наслада. Така ти ще станеш господар на своите страсти, ще можеш да очистиш своите чувства от лъжливи сласти, да освободиш ума от плътските похоти и да го издигнеш към мечтаната духовна сладост.

Преп. Никодим Светогорец

Из “О хранении чувств”


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
            

Превод

Мария ИВАНОВА

          

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!