Гласът на светите отци

Блажения Теофилакт Охридски: За Евангелието


Божествените мъже, които са живели до Закона, са се учили не от писания и книги, а като са имали чист ум, са се просвещавали чрез озарението на Всесветия Дух и са узнавали волята Божия, беседвайки със Самия Бог. Такъв е бил Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иов, Моисей. Но когато хората се увредили и станали недостойни за просвещение от Светия Дух, тогава човеколюбивият Бог им дал писание, та с негова помощ да помнят Божията воля. Така и Христос отначало Сам лично беседвал с апостолите, а после им изпратил за учител благодатта на Светия Дух. Но тъй като Господ предвидил, че в последствие ще възникнат ереси и нашите нрави ще се повредят, затова Той благоволил да бъдат написани Евангелията, та като научаваме от тях истината - да не се увличаме по еретически лъжи и нравите ни да се повредят напълно.
Той ни е дал четирите Евангелия, за да се научим от тях на четирите главни добродетели: мъжество, мъдрост, справедливост и целомъдрие. Учим се на мъжество, когато Господ казва: „и не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да погуби в геената” (Мат.10:28); на мъдрост, когато казва: „бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби” (Мат. 10:16); на справедливост, когато ни учи: „Както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях” (Лука 6:31); на целомъдрие, когато казва: „който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си” (Мат. 5:28). Дал ни е четирите Евангелия и затова, защото съдържат догмати и заповеди, заплахи и обещания. Вярващите в догматите, но не спазващи заповедите, са застрашени от бъдещи наказания, а на тези, които ги пазят, са обещани вечни блага. Евангелието (благовестието) се нарича така и защото ни възвестява хубави и радостни за нас неща, като: опрощението на греховете, оправданието, преселението на небесата, осиновението от Бога, наследието на вечните блага и освобождение от мъченията. То възвестява също, че ние получаваме тези блага с лекота, защото не ги придобиваме чрез нашите трудове и не за нашите добри дела ги получаваме, а се удостояваме с тях по Божията благодат и човеколюбие.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Из предговора към тълкуванието на св. Евангелие от Матея
            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!