Амвон

На САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф

"За Кого Ме мислите?"


Всеизвестно е, че ние, християните, вярваме в Господа Иисуса Христа и всяка година очакваме Неговото явяване. Знаем типика и от Заговезни още се готвим да посрещнем Неговия Рожден ден. Какво обаче наблюдаваме по света? Че Христос не е един. Явяват се „лъже-христи”, които са на разположение и мнозина даже ги следват по избор.
Има Христос на секуларния хуманизъм и Христос на религиозния мистицизъм. Има Христос на политическата активност и Христос на култовия ритуал. Има Христос на феминистите и Христос на националистите. Има Христос на бедните и потиснатите и Христос на богатите и силните. Има Христос на критиците на историята и Христос на анализаторите на човешкото поведение. Има „скрит Христос” за нехристиянските религии и „явен Христос” за зилотите фундаменталисти. Има Христос на философите и Христос на изследователите. Има Христос обединител и Христос възстановител на народи. Има „сладчайши Христос” за благочестивите и „отмъщаващ Христос” за борците за свобода. В нашите църковни среди има Христос „възнесъл се в слава” и Христос „слязъл в преизподнята на земята”. В САЩ има дори Христос, толериращ средната и висшата класа на Америка. Има Христос на „американския начин на живот”, чиято главна грижа е да гарантира сигурността и добруването на американската нация, както и нейната божествена мисия на лидер в света и на всичко, що е по-висше и по-добро, по-проспериращо и по-комфортно, по-продуктивно и по-платено.
Св. Писание повествува, че „има много богове и много господевци” (1 Кор. 8:5). В наше време има „лъжехристи”. И ние, за съжаление, ги слушаме и питаме като мнозина, които чуват гласове: Къде е истинският Христос? Кой е Той? Как изглежда? Как и по какво да Го познаем? Не е ли Христос такъв, какъвто всеки си Го мисли и си Го представя по своему?
„Ние обаче имаме един Бог Отец, от Когото е всичко, и ние сме у Него, и един Господ Иисус Христос, чрез Когото е всичко и ние сме чрез Него. Добре, но не у всички има това знание” (1 Кор. 8:6-7). „Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е - не вярвайте” (Мат. 24:23).
Ние, православните християни, вярваме, че Господ Иисус Христос е самата истина. Той е нашият живот. Той е нашият Добър пастир. Ние Го познаваме, слушаме гласа Му и вървим по Неговия път. Можем дори да Го покажем на другите. Можем да свидетелстваме за Него. Стараем се и да Му служим, като служим и на другите.
Да. Такава е и мисията на Православната църква в днешния модерен свят. Св. отци казват, че тя е пристанище на спасението. Тя е ключът. Само в Православната църква е истинският Христос и само в нея можем да Го познаем до пълното съвършенство на истината като нейн Глава (Ефес. 4:5). „Понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота” (Кол. 1:19).
Това е причината да празнуваме Рождеството на Христа. Защото Той идва „да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно” (Кол. 1:20). Той слиза на земята, за да узнаем Неговата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълним с всичката пълнота Божия (Ефес. 3:19), та с истинска любов и да растем по всичко в Него. Амин.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
                     

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!