Църква и общество

Православна краеведческа експедиция в Странджа


През първата десетдневка на месец септември 2003 г. учениците от секция „Православие и краезнание” успешно реализираха втората експедиция в с. Кирово, община Средец с ръководители: прот. Захарий Дечев, г-жа Милка Бихлюмова - учителка по история, и г-жа Вида Буковинова - доктор по история, етнограф и краевед. Учениците за втора година правят православни краеведчески проучвания в тази енория, където прилагат на практика това, което през зимата са учили в Енорийското неделно училище при катедралния храм „Св. Кирил и Методий” в гр. Бургас. Според учебната програма учениците православни краеведи проведоха своите проучвания в три основни направления: „Светите тайнства в Православната църква и народно-битовите обичаи свързани с тях”, „Християнското добротворство в Божиите заповеди и народното обичайно право” и „Православни църковни обреди и народно-битови обичаи в православното семейство”. За подпомагане работата на младите православни краеведи преподавателите подготвиха въпросник, който се използваше от учениците при интервюирането на местното население.
Учениците от експедицията бяха настанени по къщите на нашите любезни домакини, чиято средна възраст е около 75 години. Щабът както и миналата година бе настанен в т. нар. „Попова къща”, собственост на Коста Дянков. Кметският наместник г-жа Мария Станкова, нейният помощник Иван Дянков който е подготвил базата, председателят на църковното настоятелство Петър Любенов, баба Тодора, баба Мира, баба Милка и др. посрещнаха сърдечно православните краеведи. Издръжката на експедицията бе поета от община „Средец”, архиерейският наместник в Бургас ставрофорен иконом Борис Беров и дарители. Участниците в експедицията подариха на храма „Св. вмчк Димитрий” в с. Кирово кадилница и стъклопис, който е дело на енорийската работилница на неделното училище и е по проект на художничката Христина Стоева.
От 38-те жители на стародавното странджанско село около 10 са наши информатори. Тези, които не са на легло дойдоха на първата служба в храма, където прот. Захарий Дечев благослови богоугодното дело. Два пъти на ден всички вземахме участие в утринните и вечерните служби. Всеки изминал ден се обогатявахме: от една страна, с последните съхранени в паметта на старите хора спомени за „едно време” и от друга, под ръководството на прот. Захарий Дечев се запознавахме със съдържанието и смисъла на църковната служба и литургията, в която всички участвахме.
Редовно четяхме утринните и вечерните молитви. Всички единодушно решихме да постим и на 8 септември - Рождество Богородично, неделя, след изповед да се причастим.
Повечето от учениците за първи път се изповядаха, за първи път приеха св. Причастие. Извърши се и св. Кръщение на наш ученик - Димитър Антонов от Х клас. Негов кръстник стана Красимир Поповски, студент в Богословския факултет. В храма в с. Кирово последното кръщение е било през 1958 г. Вестта, че ще има кръщение на 8 септември, на Малка Богородица, докара в храма бабите от селото да видят как „попу ке кръщава не детенце, а големо момче”.
Духовно обогатени, с по-силна вяра в Христа, с пълни тетрадки, касетофони и фотоапарати завърши втората ни експедиция „Кирово 2003”. Тя беше уважена и от кмета на Средец г-н Ненчо Ненчев и от директора на Историческия музей в Средец г-жа Красимира Костова.
През м. септември бе подписан договор за сътрудничество между Историческия музей - Средец, в лицето на неговия директор Красимира Костова и Православния духовно-просветен енорийски център „Св. Възнесение Господне”, секция „Православие и краезнание” при катедрален храм „Св. Кирил и Методий” гр. Бургас. Центърът се представлява от иконом Петър Василев.
Православните краеведи и музеят заявиха намерението си за сътрудничество и съвместна дейност в областта на музейното дело и етнографските проучвания в община Средец. Съвместно организиране на изложби и експедиции, свързани с проучване на православната традиционна култура.
В резултат на работата на секцията през лятото 2003 г. в с. Кирово се събра богат етнографски материал (над 80 експоната), с които бе уредена изложба под наслов „Българската православна народна старина”. За първи път бяха показани свещенически одежди и църковна утвар. Историческият музей ще оказва както и досега методическа и научна помощ в изследователската дейност на секция „Православие и краезнание”.
В тазгодишната експедиция участие взе и г-жа Петя Шиварова, етнограф при Историческия музей в гр. Средец, която оказа компетентна помощ на нашите начинаещи православни краеведи и етнографи. Освен това г-жа Шиварова проучва опита на преподавателския екип на секцията, наблюдава работата на учениците, които вече имат формирани известни умения за работа на терен от миналата година. Идеята е именно от община Средец да тръгнат нашите последователи - ученически православно-краеведчески експедиции за проучване на православната традиционна култура и в други енории на територията на общината.
Секцията се задължава да предоставя безвъзмездно всички етнографски паметници, документи и др. материали, подарени или намерени при провеждането на експедицията на Историческия музей в гр. Средец. Прот. Захарий Дечев споделя една своя мечта - в залите на новия музей да се уреди експозиция „Православен краеведски музей”. Задължаваме се също да предоставяме на научния архив на музея материалите от нашите проучвания. Миналата година направихме сборника „Жива старина I”, а тая година ще подготвим „Жива старина II”.
Подписването на договора стана в щаба на експедицията в с. Кирово.
Заедно с директора на музея г-жа Красимира Костова наш скъп гост бе и г-н кметът Ненчо Ненчев. Запознахме го с нашите планове за в бъдеще, уговорихме с г-жа Костова среща на младите православни краеведи в Средец с техни връстници в навечерието на Деня на народните будители.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Д-р Вида БУКОВИНОВА            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!