И рече старецът ...

Старецът ПАИСИЙ Светогорец

Съгласието в семейството


    Често съпрузите се жалват един от друг, понеже не могат да разпознаят Божия план при многото трудности в семейството. Един се оплаква, че жена му е своенравна, друга - че мъжът й е гневлив. Когато му обърнали внимание върху това, старецът се усмихнал и казал: „Е, деца, Бог по-добре от нас знае как да Си върши работата. Например, ако съпругът е „бодлив”, то Бог прави така, че съпругата да е с по-мек характер, за да не се изтрепят. Господ вижда всичко, вижда и това, че не са подходящи за съвместен живот двама добродушни човека, защото ще заспят прави!”
* * *
На въпроса защо Бог не прави така, че да се събират такива хора в семейни двойки, които биха водили истински духовен живот, старецът отговорил: „Би било още по-добре, ако дяволът не съществуваше. Но него го има. Любовта Божия несъмнено устройва всичко както трябва. За да спаси лош мъж, Бог му дава добра жена. И обратно. Сега всичко е изменчиво и нищо не е надеждно. Търпете, братя, и всичко ще премине.”
* * *
Пристига главата на семейството, хваща ръката ми и разправя, че жена му е такава-онакава, отнася се с него по такъв и такъв начин - с една дума, говори това, което му нашепват тъмните помисли.
Тогава аз започвам да оправдавам съпругата. Накрая му казвам, че трябва да благодари на Бога, задето му е дал такава прекрасна жена, и че именно той като глава на семейството е виновен, че са загубили любовта помежду си. Отново и отново го връщам към въпроса за любовта, като го уверявам, че той е виновният и че трябва да отхвърли лошите мисли за съпругата си. Същото правя и когато дойде жена му. Карам се и на нея. И ето, че когато и двамата престанат да се упрекват един друг, любовта помежду им се връща. А на мен ми прощават, че ги хокам, защото разбират, че целта ми е да възстановя любовта им.
* * *
Старай се, колкото можеш, да се отнасяш към съпругата си духовно, за да има помежду ви любов и разбирателство. Стреми се към това и в отношенията с децата си. Истински духовният човек умее да отстъпва, както твърди и св. апостол Павел (вж. Рим.12:10). Силните са длъжни да поемат тежестите, така че да могат немощните да си отдъхват, а не всеки - и силният и немощният - да носи своята си тежест.
* * *
В живота, в това число и семейния, хората могат условно да се разделят на две категории. Едните са подобни на мухи. За мухите е характерно винаги да се спират на мърсотията, подминавайки благоуханните цветя. Така и хората приличащи на мухи са свикнали да търсят само лошото, без да забелязват доброто.
Другата категория хора прилича на пчелата. Пчелата пък открива красивото и сладкото и на него се спира, като подминава нечистото. Тези хора имат добри мисли, виждат хубавото и мислят само за него. На всички, които имат обичая да обвиняват другите, в това число и съпрузите си, аз предлагам да преценят към коя категория биха искали да принадлежат и съответно да определят положението на хората, които обвиняват.
* * *
Нека всеки се поставя на мястото на другия. За съжаление духът, който цари в наше време, изисква да завладяваме позиции със сила, а не да влизаме в положението на другия, за да му съчувстваме. Когато някой се постави на мястото на другия, всички проблеми се разрешават. Например: ако младата жена се постави на мястото на своята свекърва и помисли, че и тя един ден ще стане свекърва и ще се нуждае от помощта и уважението на своята снаха, нима няма да се държи по внимателно със свекърва си? Знайте, че ако човек не се държи по-духовно, тогава ще започнат да действат духовните закони. И ще стане така: Бог ще отнеме Своята любов от бездуховния човек, за да изиска от него това, което той е длъжен да постигне в този живот.
* * *
Много хора не понасят изпитанията, а се оплакват. Някой простират своето недоволство и над родителите си. А какво са виновни родителите? Хората дават на потомството си това, което могат. Дават плът. А Бог дава душата. И така, да предположим, че Бог чрез човека твори човек. Какво са виновни родителите за неуспехите на детето?
* * *
Необходимо условие за образуването на здраво християнско семейство е бъдещите съпрузи да си намерят добър духовник, за да играе ролята на съдия-арбитър и да следи в семейството да не възникват раздори. Когато съпрузите не могат да намерят съгласие помежду си, уповавайки се на Бога, ще се обръщат към духовника. Иначе се намесват родителите на жената, родителите на мъжа, всеки настоява на своето и семейството се разрушава. Докато, ако съпрузите постигнат съгласие да имат общ духовен ръководител, семейството няма да изпада в такива объркани ситуации.
Намерете духовник, който да се отнесе към вас с любов, и с него се съветвайте. Лечението не става от разстояние - лекарят трябва да бъде близо до вас.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
        

Превод Ал. КАРАМИХАЛЕВА
          

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!