Тема на броя

Живите и покойниците


Темата за смъртта и за взаимоотношенията между живите и покойниците никога не е била периферна или неудобна за Църквата. Това е тема първостепенна и насъщна за Православието. Защото, по думите на апостола, „Винаги носим в тялото си мъртвостта на Господа Иисуса, та и животът Иисусов да се открие в тялото ни” (2 Кор. 4:10). Няма християнство без възкръсналия Христос, а Неговото Възкресение не би било истинско без Неговата истинска смърт. Неслучайно Христовото Възкресение се изобразява върху православните икони като Негово слизане в ада, откъдето Той извежда за вечен живот Адам, Ева и вехтозаветните праведници.
Смъртта не е край на нашия живот, а само на неговия земен дял: тя е излаз и врата, през която да минем към спасението и вечността. Затова различните измерения на отношението ни към смъртта и към нашите покойници - молитвеното общение, канонизациите, отношението към гробовете и пр. - са мерило за нашата духовна зрелост.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         ЦВ            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!