Гласът на светите отци

    Св. Йоан, митрополит Тоболски

За живота по волята Божия


Успехът ни в християнския живот зависи от това доколко покоряваме своята човешка воля на Божията. Колкото по-искрено бъде покорството ни, толкова нашият успех в християнския живот ще бъде по-изобилен и многоплоден. Духовното усъвършенстване на Христовия последовател се основава на любовта му към Бога и ближните. Книгите на Свещеното Писание са изпълнени със свидетелства за това: „Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед, а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си; на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците” (Мт. 22:37-40). „А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството” (Кол. 3:14).
В какво се състои изпълнението на Божия закон?
Изпълнението на закона се състои в дела, произтичащи от любовта към Бога и към всеки човек, като наш ближен. В това се състои „съчетаването на човешката воля с Божествената”: което иска Бог, и аз го искам, което Той не иска, това и аз не искам. Няма нищо по-силно от такава любов!
Всички събития ли стават по волята Божия, или играе роля и случаят?
Абсолютно нищо (освен греховете) в света не се случва без волята на Бога.Благоприятният или печален случай е сънно мечтание на езичниците, измислили поради неразумието си някаква богиня Фортуна, която уж има власт и сила да се разпорежда със смяната на щастие и нещастие в живота на отделните хора и на цели народи. Християнската мъдрост изцяло отхвърля такова „божество”. Добро и зло, живот и смърт, бедност и богатство зависят от Господа. Това произтича и се изяснява до очевидност (подобно на аксиома) от Свещеното Писание. Всичко в света, дори на вид зло (освен греха), се случва по воля Божия. Богословите дават следното разяснение на този факт. Начало на злото (в собствен смисъл) е грехът. Във всеки грях се крият и причината, която го поражда, и неизбежните последствия - наказанието, мъките.
Причина за греха е лъжовността и своеволието на горделивия грешник. А наказанията (както изправителните, така и адските мъки) са горчивите последствия. Те се допускат по воля Божия за поправянето или унищожаването на греха. И така: ако от понятието грях отстраним неговата причина (лъжа, своеволие), ние не допускаме да последват горчивите или зли негови последствия. Както греховните горести (на отделния човек), така и световните бедствия като глада, сушата, епидемиите, нямащи непосредствено отношение към греха на отделния човек, се случват по волята Божия за достигане високите цели на Божия Промисъл. Само грехът е противен на Бога (подобно на това както злото е противно на доброто или лъжата е противна на истината), но се допуска от Бога, за да не бъде накърнена свободната човешка воля. И затова тази допускаща греха воля Божия се нарича Домостроителство или Божи Промисъл.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Подбор и превод от руски
Светлозара ВАСИЛЕВА
         

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!