Академични новини

Симпозиум по Християнска педагогика


От 6 до 9 октомври в аулата на БФ при СУ „Св. Кл. Охридски” се организира научен симпозиум на тема „Религиозното обучение в България в контекста на Общоевропейския дом”. Ще участват професори, доценти и асистенти от Богословските факултети, преподаватели от Духовните семинарии, инспектори, представители на БПЦ и на МОН, професори и учители по религия от страната и чужбина.
Симпозиумът ще бъде открит на 6 октомври от 16,00 ч. с научно съобщение за съвременната практика на преподаване на предмета „Религия” в България.
На 7 октомври от 9,00 до 12,30 ч. ще бъдат изнесени научни съобщения из практиките в Германия, България, Англия.
За следобедната сесия е предвиден доклад на тема „Децата учат да мислят богословски”. Програмата за деня ще приключи с дискусия по поставените проблеми.
На 8 октомври в сутрешната сесия участниците в симпозиума ще се запознаят с преподавателските практики в Гърция, Румъния и Молдова. Следобед програмата ще продължи с доклад на тема „Децата учат да мислят религиознодидактически” и ще приключи с научна дискусия.
За 9 октомври са предвидени научни съобщения из практиките в Русия, Беларус и Украйна и доклад на тема „Децата учат да мислят религиознопедагогически”.
В заключителното заседание ще се обсъждат критериите за изработване на учебни планове и концепция за учебници по религия.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         БФ          

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!