Новини

Семинар за религиозното образование


На 1 и 2 септември 2003 г. в сградата на Департамента по информатика и усъвършенстване на учителя - София се проведе двудневен семинар с експерти и учители по религия на тема: Инструкция № 2 от 23.VI.2003 г. за провеждане на обучението по учебния предмет „Религия”.
Присъстваха 42-ма души от цялата страна.
Семинарът бе открит с молебен и водосвет, отслужени от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий с благословението на Негово Светейшество Българския Патриарх Максим, Негово Високопреподобие архим. Сионий - ректор на Софийската духовна семинария и ефимерийните свещеници на семинарията. Официален гост на мероприятието беше и Негово Преосвещенство Адрианополски епископ Евлогий - ректор на Пловдивската духовна семинария.
Директорът на Дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет доц. Иван Ж. Димитров запозна присъстващите с новия Закон за вероизповеданията и как той ще рефлектира върху преподаването на предмета „Религия” в училищата.
Експертът по религия към МОН г-н Панчо Василев коментира новоизлезлите промени в образователните документи, касаещи учебния предмет „Религия” и най-вече инструкция № 2 от 23. 06. 2003 г., публикувана в бр. 60 на ДВ от 4. 07. 2003 г., с която се определят редът и условията за провеждане на обучението по Религия.
Според тази инструкция учениците от първи до дванадесети клас имат право да изучават Религия по един час седмично, както в часовете за задължителноизбираема подготовка, така и в часовете за свободноизбираема подготовка.
За да изучават Религия, учениците до 14 години подават молба, подписана от родител или настойник, а по-големите подписват своето заявление и сами.
Учители по предмета могат да бъдат висшисти от хуманитарните науки с професионално направление „Религия и теология” и начални учители, завършили курса за преквалификация по религия в богословските факултети в България.
Пълният норматив за предмета „Религия” е 21 часа седмично, като той може да се сформира от групи в повече от едно училище и да бъде допълвана с часове, предвидени за свободноизбираема подготовка по други учебни предмети. Поне 11 групи са необходими, за да бъде назначен преподавателят на половин щат, а при недостиг на групи за откриване на работно място часовете по „Религия” се възлагат като лекторски.
По данни на МНО през изминалите шест учебни години броят на изучаващите религия е около 15-16 хиляди при общ брой на учениците от I - VIII клас около 500 000. По време на дебатите участниците в семинара се обединиха около становището, че и занапред от първостепенно значение трябва да е качеството в обучението по религия, а не броят на записаните ученици. Основната цел, която си поставят преподавателите е да запознаят подрастващите със същността на предмета, да ги приобщят духовно към Православието, за да имат те алтернатива на светската житейска позиция.
Коментирано бе и провеждането през следващата година на вече традиционния конкурс „Бог е любов” и други въпроси, свързани с организацията по провеждането на обучението по религия.
Беше повдигнато и прието предложението да се използват страниците на „Църковен вестник” за трибуна на преподавателите по религия, където те да споделят своя опит, своите успехи и проблемите, с които се сблъскват в своята работа, да публикуват материали за тържества, чествания, мероприятия и др.

Ново помагало по Религия


Излезе ново помагало по Религия, което съдържа песни от църковното богослужение и други музикални религиозни произведения. Сборникът е издаден с одобрението и помощта на Светия Синод на БПЦ и със съдействието на Обществения съвет за християнско образование. Съставен е от ст. н. с., д-р Светла Кръстева, под редакцията на доц. Димитър Димитров и г-жа Слава Николова-Герджикова. Песните са подредени тематично в следните раздели: „Святий Боже” с молитви и песни за християнските добродетели вяра, надежда и любов; „Слава во вишних”, съдържащ песни за Рождество Христово; „Христос воскресе” с песни за празника; „Празници светли” с песнопения за други големи християнски празници. Сборникът завършва с четири версии на песнопението „Многая лета”.Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Александра Карамихалева            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!