И рече старецът...

Постът и любовта


Авва Касиан каза: „Веднъж пристигнахме от Палестина в Египет при един от отците. Когато той ни прие с любов, ние го попитахме: „Защо вие тук, когато приемате чуждестранни братя, не съблюдавате правилото на поста, както е прието у нас в Палестина?” Старецът в отговор им казал: „Постът винаги е с мене, а вас не мога винаги да имам при себе си. Постът, макар и дело полезно и необходимо, все пак е подчинен на нашата воля. А делото на любовта ние го изпълняваме по необходимост, като закон Божи.
И така, като приемам всекиго от вас сякаш е самият Христос, като длъжник ще ви служа с всяко усърдие. А като ви изпроводя, мога да си възстановя правилото на поста. Защото „нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът”? „Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни - по своя воля - ще постят” (Марк 2:19-20).


Още каза авва Касиан: „Пристигнахме веднъж при един старец и той ни предложи трапеза. Когато се наситихме, той продължи да ни увещава да се храним. Когато му казах, че повече не мога, той ми отговори: Шест пъти вече предлагах трапеза на различни братя, които ме посещаваха, и гощавайки всеки един, ядях с тях, а ето, че и сега съм гладен. А ти си хапнал веднъж и ми казваш, че не можеш да хапнеш още малко!”


Някога в скита било наредено: „Извършете строг пост тази седмица и отпразнувайте Пасха” (става дума за пълно въздържане от храна през Страстната седмица - бел. прев.).
Случило се през онези дни братя от Египет да посетят авва Мойсей. Старецът им сготвил малко храна. Някои от съседните килии, като видели това, казали на свещениците: „Ето, Мойсей наруши заповедта на отците и поднесе готвено.” Те отговорили: „Като дойде, ще му направим забележка.”
Когато авва Мойсей дошъл за Велика събота, свещениците, знаейки за светия живот на аввата, му казали пред целия придошъл народ: „Авва Мойсей, ти престъпи човешката заповед и изпълни Божията!”


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве
E-книги
Книга за гости
Връзки
За нас...
         Из „Древния Патерик”      

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!