Документи

Европейският съюз няма да успее, ако продаде душата си - декларация на Св. Синод на Еладската църква за Европейската конституция


Във връзка с представения наскоро проект за Европейска конституция, където липсва всякакво позоваване на християнството, Св. Синод на Еладската църква излезе с особена Декларация, в която между другото се казва:
„...Св. Павел стана духовен родоначалник и баща на Европа. Апостолът е можел да каже на европейците това, което е казал на коринтяните:
„Защото, ако имате и десетки хиляди наставници в Христа, много бащи нямате, понеже аз ви родих в Иисуса Христа чрез Евангелието” (1 Кор. 4:15).
Докато историята на Европа често свидетелства за отклонения от истинското послание на Евангелието, все пак европейските народи не са престанали да считат за висш критерий на човешките дела ценностите, които произхождат от светото Благовестие на Христа. Това важи дори и тогава, когато те отричат или пренебрегват изворите на този ценности, като ги приписват на един нерелигиозен хуманизъм.
Европа не може и не бива да забравя, че нейните духовни основи са в Христовото евангелие. Това е неоспорим факт, който е бил осъзнаван векове наред, до такава степен, че е безсмислено да бъде претълкуван. Но притежанието на тази история не е достатъчно. Европа трябва да има силата и да я чества. В това отношение слабостта на европейската политическа класа да приеме историята на своята цивилизация, усилието да скрие своя Родоначалник от собствената си Конституция представлява опасно отстъпление. От духовна и културна гледна точка това не е Конституция на Европейския съюз, а Потвърждение за европейския политически упадък.
Еладската църква моли Господа заради Европа, моли се усърдно, щото Европейският съюз на народите да преуспее. Тя обаче отбелязва, че съюзът няма да успее, ако продаде душата си, ако отрече духа в полза на гео-икономически изисквания. С други думи, Европейският съюз трябва да остане културна цялост, израз на кохерентна цивилизация. Ако това бъде изопачено, ако бъдем изправени пред една не-европейска, фалшиво обединена Европа, нашата цивилизация ще бъде жертва на унищожителен глобализъм, който отчуждава самата човешка същност на личността.”
В словото на главата на Еладската църква, архиепископ Христодул, по същия повод между другото се казва:
„Действителността не се страхува да покаже лицето си. Европейското общество е основано върху християнството и е напълно неразбираемо, ако заличим връзката му с него чрез цензура или другояче. Европейската цивилизация може да бъде разбрана и тълкувана само в контекста на нейния диалог с Християнството, дори ако той понякога е бил разгорещен, дори ако споровете понякога са били бурни.
[...]
Като премълчава Християнството, предложената Конституция заличава самата същност на Европа, това, което тя е, т. е. културна цялост, кохерентна цивилизация.
Като премълчава християнството, предложената Конституция свежда християнството до неправителствена организация, институция, чиито молитвени домове да имат същия статут като клоновете на една банка. Предложената Конституция не само отхвърля споменаването на една институция, а скрива или дори пряко отрича, че Църквата е спасението за човечеството.
[...]
С думи, които са може би горчиви, но със сигурност са честни, ще кажем, че предложената Конституция за обединена Европа е нож в гърба на европейската цивилизация.
[...]
Европейските народи много са страдали от ръцете на малки, но властимащи групи, които са искали да напъхат историята и нашата воля в техните изисквания.
Дълг на всички нас, не само на Църквата, е с готовност и упорито да се съпротивяваме на онези, които изграждат бъдещето на нашите народи на основата на практики, които в миналото са водили до тоталитаризми и до страдания за Европа.”


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         ЦВ          

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!