Аскетика

    Прот. Григорий Пономарьов (1914-1997)

Духовният живот започва с минути


Труди се упорито, моли се постоянно и с вяра. Само така можеш да вървиш по пътя на духовния живот.
Приучвай се на мълчание, чрез него се придобива молитва.
Каква огромна лична отговорност е нужна за изпълнението на установеното молитвено правило: в душата си да почувстваш неговата святост, висота, необходимост. Да престанеш да мислиш, че това е твое лично, килийно дело. Не, това е велико обществено служение. Помни това.
Трябва просто физически да се заставяш да се молиш. Дори ако в началото се молиш несвързано, запъвайки се, дори падайки. Независимо от всичко води своя разговор, своята беседа с горния свят.
Колко съм слаб и непостоянен в своите решения и намерения! И най-малката причина може да наруши нещо толкова важно и необходимо, каквото е молитвата. Помни, че човек е силен само в молитвата. А какво правя аз... Не ценя възможностите да придобия велика сила.
Трябва да възпитаваме в себе си постоянство, а не мимолетни пориви. Пълно отдаване, а не половинчатост. Бедата е в моята разсеяност и разпиляност.
Колко опасно е да си позволяваш отпускане! Достатъчно е да си позволиш нещо малко и последиците са разрушаване на целия духовен градеж. За кратко време може да се срине нещо, което е съзиждано и пазено с месеци.
Главното е да се научиш да възпитаваш в себе си чувство за пълна отдаденост на Божията воля. Помни твърдо: всеки ден, всеки час, каквото и да се случи с тебе - за всичко да благодариш на Господа и във всичко да виждаш не просто случайност, а необходима проверка на твоите духовни сили, на твоята духовна боеспособност.
С каквото и да се захващаш, винаги започвай своята работа с молитва, и ще имаш успех.
Трябва да се пазиш от вътрешна раздразнителност, колкото и справедлива и оправдана да ти се струва тя. Всяко осъждане води до раздразнение, до възмущение. Пази се да не би тази мърсотия да залее душевния ти храм, да не го запълни с духа на равнодушието, лекомислието, изоставянето на молитвеното правило.
Най-трудната задача е да пазиш духовния мир в себе си. Господ със Своята благодат ще подкрепи усилията ти. Трябва да гасиш възмущението си с мирни помисли; това се постига чрез молитва.
Помни: нищо не е случайно, а ни се изпраща за проверка на духовната ни устойчивост. Господи, помогни!
Още щом се породи злото, гаси го с любов, с мирно отношение към ближните. А после изливай обилно думи на мир и любов върху тази разгаряща се клада, та и въгленче зло да не остане.
Празнословието, смехът, осъждането са опасни и труднозабележими клопки, които водят до разрушаване на духовния дом. Знай и помни добре, че те са ти врагове.
Ние се боим да извършим отведнъж големи грехове. А когато проникват постепенно, по малко, на части - свикваме и не се боим да влезем в общение със страшната бесовска сила.
Как можеш да изпълниш първата заповед „Обичай Бога”, ако не изпълниш заръката „Обичай ближния като самия себе си”? Врагът силно ненавижда тази заповед и се старае ежеминутно (без преувеличение) да вселява, първоначално мислено, а после и с думи и на дело, омраза към обкръжаващите ни, а чрез това да въвежда душата ни в ужасяващ духовен мрак - пустота, озлобеност, раздразнителност. Молитвите за другите постигат успех при условие, че се спазва святата наредба: помни, „Бог е любов”. За любещата душа няма никакви препятствия, каквото и да попроси - ще го получи. Само искрено вникни в тази заповед и независимо от каквито и да е морални и физически трудности, животът ти ще стане възвишен и радостен.
Изпитвай себе си всеки ден и час за любовта към ближния. Най-важното е да възпиташ в себе си любов.
Още щом усетиш вътрешно охладняване към ближния, раздразнителност или друга проява на безлюбие, незабавно започвай да извикваш от глъбините на душата си молитва за здраве и спасение на онези, срещу които си се изправил, па било то и мислено.
Мисленото подценяване на ближния заменяй с пожелание за добри и славни дела. Ползата от това е огромна.
Набелязвай си непременно план за деня: какво трябва да направиш. Труди се над набелязаното и се моли да успееш да го изпълниш. Дневният план е добро средство против леността и нехайството.
Каква голяма услуга ни прави разглеждането на часа! Ще видиш всичко, което в продължение на 60 минути ти е изпратено за духовно възрастване и как ти си се отнесъл към него: посещение на добра мисъл и съвет от твоя приятел - светия Ангел, а също така посещение на зла, тъмна сила, на твоя неприятел - посланика от ада. И всичко това - в течение само на един час.
Трябва винаги да помним, че духовният живот, като изпълнен с подвизи, изисква постоянство. Заставяй се да изпълняваш определеното от плана ти за всеки час. А прииска ли ти се да го нарушиш и просто да помечтаеш, знай че това ще те доведе до леност и духовно опустошение. Винаги бъди бодър!
Припомняй си често думите на потъващия апостол Петър: „Господи, избави ме!” В големи или малки душевни бури не си мисли, че можеш сам да се спасиш, защото ще погинеш. По-добре крещи с Петровите думи: „Господи, избави ме!” Вярвай, твърдо вярвай, че помощта скоро ще дойде.
Господи, Ти винаги си с нас! Нима скърбите ще ни уплашат? Душите ни ще са чисти и спокойни, защото на Тебе се уповаваме.
Да възпитаваме в себе си вяра в попросеното.
Да се научим бързо да преценяваме обстановката и събитията в рамките на един час и навреме да се допитваме до Всевиждащия как да постъпваме, да Го молим за помощ.
Да възпитаваме в себе си преданост към Господа не на думи, а на дело - в продължение на всеки час.
Следи как протича часът. Това е огромна и сложна работа.
Труди се упорито, моли се постоянно и с вяра. Научи се да даваш отчет за всеки час - това е стълбата за духовното възрастване.
Учи се да цениш времето. Внимавай за всеки час - всичко започва от часа.
И още десет кратки наставления към духовните чеда:
- Каквото знаеш - мълчи.
- Каквото чуеш - мълчи.
- Не се намесвай в чужди разговори.
- Отговаряй на въпросите, но не многословствай.
- Каквото и да предприемаш, първо го обмисли с молитва, второ - преди да си го направил, не говори на друг за намеренията си.
- Не говори на хората за техните недостатъци.
- Засегнат ли самолюбието ти, или те укорят в нещо - премълчи.
- Несправедливи ли са към тебе - кажи го тихо и спокойно.
- Не говори рязко и не се разпалвай.
- На всичко гледай така: „Както рече Бог! Да бъде святата Му воля.” Винаги помни Бога, Божията Майка и се моли.

 

Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Превод Александра КАРАМИХАЛЕВА         

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!