Гласът на Светите Отци

Из "Вавилонската кула"


По цялата земя имаше един език и един говор. Като се дигнаха от Изток, те намериха равнище в Сенаарската земя и се заселиха там... И рекоха: хайде да си съградим град и кула, висока до небето; и да си спечелим име, преди да се пръснем по лицето на цялата земя” (Бит. 11:1-4).
Бог не одобрил предприятието им и не допуснал изпълнението му. Те замислили нещо надменно, затова Бог ръководим от вродената Си доброта, спрял предприятието им чрез смешение на езиците, за да им докаже, че намерения, които превишават човешката възможност и са неизпълними, няма да останат от Бога ненаказани.
Бог поставил забрана за строителите на кулата и ги разделил чрез много езици така, „че един да не разбира езика на другиго”. Това, което се случило тогава със строителите на кулата, ние считаме, че е някакво предсказание за случилото се с иудеите: защото и те, които мислели твърде високо за себе си и които търсели пътя към небето не посредством това, което е редно, били разсеяни от Бога в много езици, т. е. във всички народи. По думите на пророка, бидейки изгонени от родината им, от града и домовете им, те се разсеяли по земята и станали „скитници между народите” (Осия 9:17). В Христа пък многоезичието е добро знамение - за него на празника Петдесетница четем: „И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят” (Деян. 2:2-4). Какво говорили Христовите ученици? С помощта на Светия Дух те говорели: за шествието към висините, за възхода към небето чрез вярата в Христа, за стечението на всички езици, народи и племена във вселената чрез единение в Духа, защото всеки език на смъртните изповядвал Христа и проповядвал Неговите тайни! И тъй, многоезичието при стълпотворението е било знамение за разсейване и изгнание на всички народи, а при Христа - знамение за стечение към единство в Духа и за възход към небето.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Св. Кирил АЛЕКСАНДРИЙСКИ       

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!