И рече старецът...

Св. Силуан Атонски за светиите


О бичам, които Мене обичат; и ония, които Ме прославят, ще прославя” - казва Господ. (Притч. 8:17; 1Царств. 2:30)
Бог се прославя в светиите, а светиите са прославени от Бога.
Славата, която Господ дава на светиите, е толкова голяма, че ако хората видят светията така, както той си е в действителност, биха паднали на земята от благоговение и страх, защото плътският човек не може да понесе славата на небесното явяване.
Не се учудвайте на това. Господ така възлюби Своето творение, че даде на човека Светия Дух в изобилие; и в Светия Дух човекът стана подобен на Бога.
А защо Господ така обича човека? Защото Той е самата Любов; и тази Любов се познава в Светия Дух.

Чрез Светия Дух човек познава Господа, своя Съз- дател, и Светият Дух изпълва със Своята благодат целия човек: и душата, и ума, и тялото.
Господ даде на светиите Своята благодат и те Го възлюбиха и се прилепиха към Него докрай, защото сладостта на Божията любов не им позволява да възлюбят света и неговата красота.
И ако още тук на земята е така, толкова повече на небето светиите са съединени чрез любовта с Господа. И тази любов е неизказано сладка и излиза от Светия Дух, и всички небесни сили се хранят с нея.
Бог е любов; и в светиите Светият Дух е любов.
Чрез Светия Дух се познава Господ. В Светия Дух Господ бива възвеличаван на небесата. В Светия Дух светиите славят Бога и с даровете на Светия Дух Господ прославя светиите; и тази слава не ще има край.

На мнозина им се струва, че светиите са далече от нас. Но далече са те от ония, които сами са се отдалечили, а са много близо до ония, които пазят Христовите заповеди и имат благодатта на Светия Дух.
На небесата всичко живее и се движи чрез Светия Дух. Но и на земята е пак същият Дух Свети. Той живее в нашата Църква; Той живее в тайнствата; Той е в Свещеното Писание; Той е в душите на вярващите. Светият Дух съединява всички и затова светиите са ни близки; и когато ние им се молим, те чуват в Светия Дух нашите молитви и душите ни чувстват, че те се молят за нас.

Т ака щастливи и блажени сме ние, православните християни, задето Господ ни дарува живот в Светия Дух; и Той весели нашите души. Но е нужно разумно да Го пазим, защото и заради една лоша мисъл Той напуска душата и Божията любов тогава не е с нас; няма го и дръзновението в молитвата; няма го и твърдото упование, че ще получим това, за което се молим.

Светииите живеят в друг свят и там чрез Светия Дух гледат славата на Господа и красотата на Божието лице. Но в същия Дух Свети те виждат и нашия живот, и делата ни. Те знаят нашите скърби и чуват горещите ни молитви. Живеейки на земята, те приеха Божията любов от Светия Дух; а който има любов на земята, той преминава с нея във вечния живот, в небесното царство, където любовта възраства и ще бъде съвършена. И ако тук любовта не може да забрави своя брат, то толкова повече светиите не ни забравят и се молят за нас.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
                     

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!