Образование

Църковното училище и театърът


Наред с традиционните форми на религиозно обучение в неделните училища навлезе в една не особено подходяща форма и театърът. Театралното пресъздаване на евангелски сюжети, евангелските притчи или моменти от живота на Спасителя е най-вече практика при протестантите, възникнала поради необходимостта да запълнят празнотата в своето богослужение, лишено от мистично-символичната си същност.
Това не означава, че трябва да отхвърлим театъра като възможност за изява на нашите деца, дори и в църковните школи, напротив, стига той да се използва под подходяща форма, например като се работи със сценарий и пиеса, които носят духовните послания на християнството, и се ръководи от хора, познаващи добре средствата, с които работи театърът.
Нека не забравяме, че едни от най-великите хора, оставили незабравими творби във всички сфери на изкуството, са били дълбоко вярващи християни. Запознаването с тяхното творчество, било със средствата на театъра, музиката или изобразителното изкуство, би било много по-полезно, отколкото заучаването на сладникаво-сантиментални, религиозно-патриотични стихчета и песни, които обикновено са неизменна част от празничните програми и тържества на тези училища.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Мария Иванова            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!