Ретро  

    "Църковен вестник", 28-и априлий, брой 3/1900 г.

Разтление


Настоящата година е 105-а от издаването на „Църковен вестник”. По повод на тази годишнина разгръщаме пожълтелите страници на първите броеве от 1900 година, които се появяват в навечерието на най-светлия празник Възкресение Христово. Радостният възглас „Христос воскресе” ни напомня, че това, което скъсява разстоянието от един век и ни обединява с основателите на първия печатен орган на БПЦ, е едно събитие, за което ограничеността на времето и пространството нямат значение. А статията „Разтление”, която поместваме тук, ни показва, че духовните и нравствени проблеми на обществото ни са сходни с тези преди повече от век.


Нашето общество се намира в периода на мъчителни кризиси. Най-острият и непоносният от кризисите, които преживява, е, без съмнение, моралният. С едно по-дълбоко вглеждане в обществения живот, всеки ще забележи и изповяда две грозни прояви: обща разслаба на нравите и обща забрава на длъжностите. Тази разслаба и тази забрава носят белезите на обществено разтление: грозната миризма на гниенето и плесента се чувства отвсякъде. Всеки вижда, гледа, осезава разтлението: гледа го в нравите, вижда го в сенките на учрежденията, осезава го в живота. Колкото върви времето, разтлението расте, разпростира се и обхваща всички слоеве на обществото, пробива си път във всички гънки и кътища на живота, заплашва да прекрачи прага на семейството - основата на обществото, заплашва да се изправи пред вратата на Църквата и да засегне вярата - живота и силата на народа.
Подобно епидемия, която напада недъгавите части в организмите, разтлението изпърво подири своите жертви между слабите и, защото почти повечето части на обществения организъм, в едно или друго отношение, са болни и недъгави, заплашва да обхване целия организъм. В това разтление някои виждат стадий, през който трябвало да мине в еволюцията си нашето общество: разтлението за тях е прераждане на обществото; смърт на старото, отживялото и похабеното; заря на някаква пролет, която била носителка на сила, здраве и живот! Горчива измама! Младите общества не почват зарята си с разтление: те още не са живели и тепърва мислят да живеят.
Разтлението, което потиска на всяка стъпка нашия живот, не е прераждане, не е и смърт на отживялото, не е и заря напролет, а болест, пренесена отвън, присадена изкуствено и благоприятствана от безсистемността на нашето обществено възпитание. Тази болест се нарича занемара на длъжностите, които имаме като християни и граждани.
Ако някой се вгледа в нашия живот и схване неговите стимули, с пълно право и основание може да каже, че ние живеем за да поддържаме и разпространяваме лошавото в света, защото то е станало наш въздух; борим се и съревнуваме помежду си да защищаваме злото, защото в него намира изобилна храна нашият егоизъм; отбягваме високото, идеалното и светото, като подаваме горещо ръка на ония, които са лишени от висок полет, защото виждаме в техния образ свое подобие; жертваме се за своите страсти, защото, като се намираме слаби да бъдем техни господари, ставаме техни роби и жертва.
Като намираме трудни длъжностите, които ни налага отечеството, ние се туряме в редовете и поемаме длъжностите на ония, които признават за отечество цялата земя и за съотечественици всички човеци; като не можем да обичаме своите ближни, своите съграждани и съотечественици, прокламираме, че обичаме цялото човечество; като не можем да бъдем добри патриоти и граждани, наричаме себе си добри космополити; като не сме нито добри и примерни християни, нито добри и примерни граждани, заблуждаваме се, че сме добри и примерни братя на човеците; като считаме религията за примамка на простите, молитвата за отегчение, християнските добродетели за непоносим товар, живеем без религия, молитва, добродетел - живеем без съвест; като не можем да служим на принципи, служим на своите страсти и слабости; като не можем нито да създадем нещо, нито да подобрим и закрепим добрите неща, които сме унаследили, разрушаваме, събаряме, компрометираме всичко - семейство, Църква, отечество; като не можем да бъдем човечни и справедливи спрямо характерните, честните и превъзходещите ни, ставаме жестоки, отмъстителни и несправедливи; като сърце ни не дава да признаем, оценим и насърчим морално добродетелта, таланта, патриотизма, с душевна наслада награждаваме, въздигаме, възхваляме и стискаме ръката на порока, неспособността, егоизма. Подозрителни и недоверчиви един към друг, мрачни, навъсени и индиферентни, ние не знаем ни благ поглед, ни искрени думи, ни благородни чувства и задължения. Охканията и патилата на отечеството не покъртват душата ни, страданията и злочестините му ни се струват малки. В своята злост, егоизъм и упадък искаме нови беди и злочестини да връхлетят отечеството, искаме това, за да удовлетворим своите слабости и да дадем храна на своята жестокост. В нашите очи отечеството е виновно, дето не стане и смачка с ръка злото, което го потиска, но не смисляме, че злото, ужасното зло, сме самите ние, които сме занемарили дълга, пътя на добродетелта и примера на нашите прадеди. Те с добродетелите си създадоха от роби и рая един народ, а ние с пороците си озлочестяваме освободеното с толкова кръв и жертви отечество!
Обществата ги крепят религиозни, добродетелни и самоотвержени мъже. Такивато мъже са сол на обществото. Историята на човечеството е история за живота, деятелността и самоотвержението на велики мъже, велики по вярата си, идеите си, патриотизма си, характера си. И вярата, и идеите, и патриотизмът имат своите мъченици. Мъчениците са светила, които осветяват пътя на човечеството. Ореолът на мъчениците и ратниците е изтъкан не от злато и бисери, а от подвизи и светли и велики дела. Но какво велико може да се чака от днешния живот, който има за стимул егоизма, користта, порока? Който сее ветрове, ще жъне бури.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Т. СПАСОВ,отг. редактор на „Църковен вестник”          

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!