Амвон

Пасхалната радост


Христос воскресе! Две слова, а колко много говорят на всеки християнин! Две думи, а с каква светла радост изпълват умовете и сърцата ни! Каква чудна вест ни разкриват за най-великото всемирно спасително събитие! Колко века минаха оттогава, а вестта за него не престава да се предава от уста на уста, от прадеди на деди, от род в род и не престава да бъде все тъй нова, радостна, тържествена, единствено жива в човешките сърца!
Тази вест за Възкресението на Господа Иисуса Христа е вест за извършеното изкупление от греха на цялото човечество, за спасението му и избавлението от древното проклятие, за освобождението на падналия в грехове човек и примирението му с Бога. Тя свидетелства, че Спасителят Христос понесъл кръст, издъхнал на Голгота, слязъл в ада като Бог, разрушил основите му и извел оттам старозаветните праведници. Със Своята смърт потъпкал смъртта, както се казва в песнопението, и на всички вярващи открил пътя към вечността.
Това велико събитие е било предмет на пламенните въжделения, надежди и желания на древните патриарси, пророци и всички някогашни праведници. Всички вярващи в очакване на Месията, Обещания Избавител Христос, устремявали взор към това велико събитие - Възкресението, и като се утешавали с вяра и надежда, се отправяли след смъртта си при отците си, „не получили обещаното” (вж. Евр. 11:39), казва св. ап. Павел. И Сам Господ Иисус Христос за това велико събитие говори на юдеите: „Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види Моя ден, и видя, и се възрадва” (Йоан 8:56). И на учениците Си казва: „Блажени очите, които виждат това, що вие виждате. Защото, казвам ви, много пророци и царе искаха да видят, що вие виждате, и не видяха, и да чуят, що чувате, и не чуха” (Лука 10:23-24). Желаели и жадували да видят деня на спасението - и не го видели, да чуят словото на спасението - и не го чули.
Но ние сега се радваме на тоя ден, който Господ сътвори - деня на Възкресението Христово за спасение на света. Ние чуваме благовестието на Христа, Победителя на смъртта, Който ни разкри пътя на спасението. И знаем, че Христос Господ със Своята смърт потъпка нашата смърт, разруши ада със Своето Възкресение и ни отвори пътя към вечния блажен живот. Така по думите на Господа Христа блажени сме и ние, че виждаме и съзерцаваме ясно това, което в миналото не са видели мнозина. Гледайте с очите на вярата, размисляйте върху великите благодеяния за човечеството и се радвайте.
Радвайте се, защото Христос, като умря за греховете на всички, донесе спасение на целия свят. Видимото слънце, що изгрява всеки ден, е образ на духовното незалязващо всемирно Слънце - Христос Господ. Слънцето, що изгрява на изток, свети и топли земята. Христос Иисус, Великото надмирно Слънце, веднъж залезе на запад със смъртта Си, възсия лъчезарно от гроба и повече не ще залязва - вечно ще свети и топли сърцата на всички, идващи с вяра и любов при Него.
Извършил спасението на земята, за Него няма различие между знатни и не-знатни, богати и бедни, учени и неуки, мъже и жени, млади и стари. Всички имат достъп до Него. Сам Той казва: „Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми е леко” (Мат. 11:29-30). Така Христос Господ на всички раздава Своите благодатни дарове, на всички дарява възкресение.
Радвайте се, вие, вярващите, защото от гроба Господен се пръскат лъчите на радостта!
Радвайте се, вие, които сте в скърби, немощи и страдания, под бремето на разни болести и тревоги, защото радостта за спасението е над всички временни скърби, болести и страдания. Страданията тук са нищо в сравнение със славата, на която Възкръсналият Христос ни направи наследници (Рим. 8:18). Христос за прибягващите към Него е Помощник, Покровител и Утешител на всички. Той по неизречената Си благост е „Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината” (1 Тим. 2:4).
Затова да викнем радостно с думите на пророк Исаия: „Дигни се, светлей (Йерусалиме); защото дойде твоята светлина, и слава Господня изгря над тебе” (Ис. 60:1), пророчески слова, които са в състава на песента на св. Богородица на тоя ден на Възкресението.
Радвайте се всички, защото „Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него” (Пс. 117:24). С тези слова за тоя ден ни приканва цар и пророк Давид да се възрадваме и развеселим.
Да се радваме и така да възблагодарим на Възкръсналия Господ за всичките Му неизказани милости към нас. Винаги да прославяме славното Му Възкресение с победоносния пасхален поздрав „Христос воскресе!” и с изпълнения с вяра отговор „Воистину воскресе”!
Честито Възкресение Христово на всички!Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Траянополски епископ ИЛАРИОН            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!