Новини

Излезе юбилеен сборник „200 години св. Райко Шуменски”


Юбилейният сборник „200 години св. Райко Шуменски” е издание на университета „Епископ Константин Преславски” в Шумен. Посветен е на 200-годишнината от мъченическата смърт на шуменския светец.
В сборника са публикувани до-кладите, изнесени на научната конференция от 12 май 2002 г., организирана по повод юбилейните чествания. Поместени са житието на светеца от йеромонах Никифор Хиоски и молебен към св. Райко-Йоан Български.
В доклада „Нови свидетели на християнската вяра през XIV - XIX в. в България” на Ангел Кръстев е изнесен списък на българските светци според календар от 1867 г., съставен от Еньо Хр. Карпачев, имената на известните досега български светци по азбучен ред, хронологично и според календарните чествания.
Трендафил Кръстанов в своя доклад „Пиша на гръцки, бидейки българин” привежда част от преписката между видните български общественици и книжовници поета Григор Пърличев и всепризнатия Петко Славейков и коментар на откритото неотдавна първо писмо между тях.
Освен темите, посветени на мъченическия подвиг на св. Райко Шуменски, в сборника са намерили място и: мъченическият култ към Енравота, Итало-критската икона на св. Богородица „Умиление” от Велико Търново и други.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         ЦВ       

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!