Енорийски живот

Деца пресъздават иконографски миниатюри

     На 25 март, по случай големия християнски празник Благовещение, в Енорийския център на храм Покров Богородичен бе открита изложба на миниатюри, нарисувани от децата в школата по иконопис - трета година. Представени са 12 произведения със сюжети от Стария и Новия Завет. Това начинание бе благословено от председателя на храм Покров Богородичен - свещеноик. Николай Танев.

     Изложбата е отворена за посетители всеки ден от 10 до 17 ч. до 25 април.

"Иван Асен II"
Богдан Русев - 17 г.
"Св. арханг. Гавриил и Моисей в пустинята"
Богдан Ланджев - 13 г.
"Лествица"
Станилия Стаменова - 13 г.

     Детската школа по иконопис е създадена преди три години. Създателите й са предвидили часове по вероучение, които предхождат часовете по иконопис, изхождайки от факта, че иконата е особен вид саморазкриване на Църквата. В нея се срещат догматиката, мистиката, сотирологията и естетиката.

     Заниманията се водят от Вера Жекова, магистър по богословие, и от Младенка Ланджева, преподавател по иконопис.

     В разговор те ни изясниха някои подробности от своята работа.

     - Защо часовете по иконография се предхождат от занимания по вероучение?

     - За иконописта е нужна духовна нагласа. Без нея не могат да се постигнат добри резултати. Тя е част от Свещеното Писание на Църквата. Ако децата не са запознати с основните християнски истини, с основните библейски персонажи, с житията на светиите, те няма да знаят какво рисуват. За тях е важно да се запознаят и с християнските добродетели, защото едно от изискванията в иконописта е всеки, който пристъпва към изписването на светите образи, да има вътрешен мир, молитвена вглъбеност и чисто сърце.

     Днес, след три години работа, с децата сме в пълен синхрон. Тази година акцентираме върху притчите и блаженствата, като ги свързваме с конкретни примери от живота. Предвиждаме и илюстриране на притчи.

     - Запознати ли са децата със символиката на иконата и нейното място в храма?

     - Разбира се. Не е редно да рисуват нещо, което не познават. Още повече, че при иконата се изписват свети образи и мястото им е преди всичко в храма.

     - Мислите ли, че децата разбират езика на иконата?

     - Да, това проличава и в нашите часове, и в иконите, които учениците създават.

     - От колко години функционира школата по иконопис?

     - От три години. Самият курс на обучение е тригодишен. Първата година децата изучават иконопис, втората - стъклопис, третата - миниатюрна живопис. Предвиждаме до края на тази учебна година децата да се запознаят със значението на хоругвите и начина на тяхното изписване.

     Сега в школата по иконопис има общо 50 деца. За трета година се обучават 14.

     - Откъде се появи у вас идеята да запознаете децата с миниатюрната живопис?

     - Миниатюрната живопис е уникална. Тя привлича със своето изящество, с богатата си орнаментика, сложните по иконография и стил миниатюри. Хубаво е децата да познават нашата история и култура. Запознахме ги с миниатюри из Томичовия псалтир, Манасиевата летопис и Лондонското евангелие и тяхната история. Едни от миниатюрите са разположени във вид на фризове спрямо текста, а други - на цели страници. Миниатюрите из Томичовия псалтир, Манасиевата летопис и Лондонското евангелие се свързват с Търновската книжовна школа и по-специално с духовниците от Килифаревския манастир. Това е църковно-книжовното изкуство от ХIV в.

     - Могат ли децата да разчитат текстовете, или само ги изписват?

     - Запознали сме учениците с особеностите на църковнославянския език и те могат не само да изписват отделни букви, но и да ги свързват в думи.

     - Има ли нещо по-особено в цветово отношение в миниатюрната живопис?

     - Използва се меката гама - червено, охра, кафяво, жълто. Набляга се на златния фон - символ за царственост, божественост и святост.

     За мнение по въпросите на миниатюрната живопис се обърнах и към един от учениците в школата по иконопис - Богдан Борисов Ланджев на 13 г. Той участва в изложбата с миниатюрата Св. архангел Гавриил и Моисей в пустинята.

     - За първи път ли се сблъскваш с миниатюрната живопис?

     - С тази живопис да, но с изобразителното изкуство се занимавам от по-рано.

     - Кой те насочи към иконописта, миниатюрната живопис, все пак тя е по-различна от изобразителното изкуство?

     - Майка ми.

     - От колко години си в школата?

     - От три.

     - Намираш ли разлика между иконата и миниатюрната живопис?

     - Не. Изобразяваме все свети образи. Само при миниатюрната живопис образите са по-фини, защото са по-дребни. Контурите са по-елегантни. Цветовете са по-ярки, за да изпъкват образите. Интересни са заставките (началото на текста) и канцовките (краят на текста). В тях са застъпени елементи от растителното и животинското царство, кръстове и благославящи ръце.

      - Какъв текст илюстрира твоята миниатюра?

     - Св. архангел Гавриил и Моисей в пустинята. Текстът към миниатюрата не е взет от Стария Завет. Съдържа се в руска хроника от 1110-1113 г.

     - Знаеш ли как се нарича шрифтът, с който е написан текстът?

     - Устав, което ще рече краснопис (класическо писмо).

     Посетителят на изложбата вижда, че от съвместния труд на свещенослужители, учители и деца са постигнати забележителни успехи както в овладяване техниката на иконописта, така и в духа на иконописта.

   


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
              Диана ИВАНОВА          

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!