Внимание, фундаментализъм!

За новите обитатели на манастира "Есфигмен" в Света Гора


Схизматичната зилотска група, окупирала днес светогорския манастир „Есфигмен”, отива много по-далече от изразяването на несъгласия, съмнения и безпокойства спрямо църковната политика на Цариградската патриаршия. Тези хора отричат самото съществуване на Православна църква във всичките първоначални патриаршии (Александрия, Антиохия, Йерусалим), както и във всички други автокефални църкви. Те се борят не за Православието, както твърдят, но изключително за едно конкретно подразделение на Истинските православни християни, което те признават, като в същото време нямат общение с никое друго от подразделенията им, а своето представят като едната света съборна и апостолска църква. Това е съвършено неправомерно и недопустимо изопачаване на понятията за единственост, святост и съборност на Христовата църква и на догматите на свещената ни вяра.
Земята на Атонския полуостров е разделена от древност между двайсетте първенствуващи манастира. Всеки от тях има духовно и административно самоуправление - братството избира своя игумен, а манастирският събор (управителното тяло на манастира) решава въпросите от духовен, стопански и административен характер. Останалите скитове, келии, колиби, намиращи се на територията на манастира се наричат зависими институти, тъй като в някои отношения те се намират в известна зависимост от първенствуващия манастир (напр. не могат без разрешение от манастира да извършват пострижения, ръкоположения, ремонти на сградите и др.).
Двайсетте манастира, бидейки самоуправляващи се единици, в същото време се намират помежду си в единно цяло - и в духовно, и в административно отношение. За поясняване на настоящия проблем около Есфигменската света обител ще се спрем накратко върху административното единство. То се изразява преди всичко в съществуването на единно управително тяло - Свещения Кинотис, съставен от представители на двайсетте манастира, която действа като един малък парламент, решавайки общите светогорски въпроси. Тя има освен това и църковната законодателна власт на Света Гора. Двайсетте представители имат равни права помежду си, взимат решенията с вишегласие, при наличие на повече от 2/3 от членовете, т. е. 14 антипросопи (гръцкото наименование на представителите, възприето и от славянските манастири).
Изпълнителен орган на Свещения Кинотис е Свещената Епистасия - управително тяло, съставено от четирима представители, които се сменят всяка година по установен ред, така че всеки от манастирите дава свой епистат веднъж на пет години.
За регулиране на дейността на Свещения Кинотис и Епистасията, както и за отношенията между отделните манастири и Свещения Кинотис съществуват редица основни документи. На първо място това е Органичният устав на Света Гора (ОУСГ), който е като нейна конституция.
Освен това има множество правилници, установления, правни разпоредби, които уреждат всички страни на светогорския живот като единно цяло - например въпросите за регулиране на броя и начина на влизане на поклонници и превозни средства на Атон, уреждането на морския транспорт и придвижването вътре в полуострова, строежа на пътища, сгради и др. Органичният устав е приет като част от конституцията на Република Гърция, а приеманите от Свещения Кинотис постановления стават част от гръцкото законодателство, което осигурява тяхната значимост и валидност.
Чрез всичко това се осъществява единственото по рода си всестранно самоуправление на Света Гора, което има огромно значение за запазването на нейните духовни монашески православни традиции и я е предпазвало от нежелани външни намеси и посегателства. Заедно с това Атонското монашеско средище е жив член на едната съборна и апостолска Църква и се намира под юрисдикцията на Вселенската Патриаршия.
Възникналите напоследък проблеми около Есфигменския манастир представляват посегателство именно върху тези основополагащи устои на Света Гора. Уверени сме, че всичко това е едно предизвикателство към Православието въобще, което цели да го злепостави и опетни в очите на мнозинството, което черпи сведенията си главно от средствата за масова информация. А те, за съжаление, имат повече интерес към скандалното, отколкото към истинното. Запазването в чистота и несмущаван мир на Православието в Света Гора е значимо и за България, защото, когато един член от тялото страда, с него страдат и останалите членове (вж. 1 Кор. 12:26).
На Атон се намира и Зографската обител, която в многовековната си история е допринесла изключително много за укрепването и пречистването на вярата у народа ни чрез своите светии и светини. Освен това в България също има схизматични групи (т. нар. Старостилци), чиито подстрекатели са зилотите от „Есфигмен” и техните подобни.
Вярваме твърдо, че истината и този път ще възтържествува над лъжата и чрез настоящото издание внасяме и своя скромен принос за това. Молитвено желаем на всички наши братя и сестри да пребъдват крепко в чистата православна вяра и в едната съборна и апостолска Църква, чрез която единствено всички се спасяваме в нашия Господ Иисус Христос.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         От братята на Зографската света обител             

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!