Справка

Имена от Стария Завет, които се споменават във Великия канон


Ааарон - по-големият брат на Моисей (Изх.)
Авел - вторият син на Адам и Ева, убит от своя брат Каин поради завист (Бит.).
Авраам - първият от древните патриарси на Израил, наречен „баща на вярващите”. Живял около 20 века преди Христа (Бит.).
Авирон - един от подбудителите на предвождания от Корей бунт срещу Моисей по време на странстването в Синайската пустиня (Числ. 16).
Амалик - внук на Исав и родоначалник на амаликитците (Бит. 36, Изх. 17).
Ахав - нечестив цар на Израел, ок. средата на 9 в. пр. Христа (3 Цар.; 2 Паралип).
Ахитофел - главен съветник на Авесалом в опита му да отнеме царството от баща си Давид.
Гаваонци - жителите на Гаваон, страхливи и раболепни (Иис. Нав. 9:10).
Давид - велик израилски цар и пророк, най-малкият от осемте синове на Иесей, живял в края на 10 век пр. Христа.
Даниил - пророк на Израил от Юдиното коляно, живял по времето на Вавилонския плен (6 в. пр. Христа).
Датан - един от водачите на Кореевия бунт против Моисей в Синайската пустиня (Числ. 16).
Елисей - пророк, син на Сафат, пророк Илия метнал отгоре му своя кожух (3 Цар. 19; 4 Цар. 2-9, 13).
Йеремия - пророк от Йерусалим, преживял бурния период на упадък на Юдея, през 7 в. пр. Христа.
Йеровоам - син на Нават и първи цар на разделеното Израилско царство от 922 до 901 г. пр. Христа.
Иисус Навин - вторият човек след Моисей в епохалния изход от Египетския плен, въвел израилския народ в Обетованата земя
Илия - пророк, живял през 9 в. пр. Христа, защитник на вярата в Истинския Бог и изобличител на идолопоклонството (3 Цар. 17-19, 21; 4 Цар. 1, 2; 2 Паралип.).
Йов - имотен и праведен човек, претърпял големи изкушения от сатаната заради вярата си в Бога.
Йона (и ниневийци) - пророк и съвременник на израилския цар Йеровоам II, проповядвал покаяние сред жителите на Ниневия. Прекарал три денонощия в утробата на един кит, но спасен по Божията воля.
Исаак - син на Авраам и Сарра (Бит.)
Исав - син на Исаак и Ревека, близнак и съперник на Яков (Бит.)
Йосиф - син на Яков, продаден в робство от братята си. По-късно става сановник в Египет (Бит.; Изх.).
Каин - първият син на Адам и Ева, земеделец, убил от завист своя брат Авел (Бит.)
Лот - племенник на Авраам (Бит.)
Манасия - по-големият от синовете на Йосиф, родоначалник на едно от дванадесетте израилски племена (Бит., Иис. Нав.).
Мойсей - син на Асирам от Левиевото коляно. Велик пророк и законодател на израилтяните, извел избрания народ от Египетския плен.
Оза - навлякъл си Божия гняв, защото дръзнал да се докосне до Ковчега на завета при пренасянето му от цар Давид в Йерусалим.
Офни и Финеес - двамата недостойни синове на първосвещеник Илий, донесли му големи разочарования (1 Цар. 1, 2, 4).
Ровоам - син на цар Соломон и Наама, амонитка. Царувал над Юдея в 10 в. пр. Христа, но не съумял да запази целостта на царството.
Соломон - син на св. цар Давид и цар на Израил от 968 до 928 г. пр. Христа.
Яков - син на Исаак и Ревека, по-малкият близнак на Исав (Бит.)


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
                     

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!