Една година "Църковен вестник" в Интернет


Вече една година „Църковен вестник” е достъпен и за потребителите на Интернет на страницата на Синодално издателство
http://synpress-classic.dveri.bg. Една година в глобалната мрежа за един стогодишен вестник е достатъчно време за равносметка. Има ли читатели за виртуалния вариант, или „Църковен вестник” четат само традиционно настроени хора, за които Интернет е не само непознат, но и криещ заплахи? Ако е така, присъствието му в мрежата е безсмислено, защото всеки вестник, дори и виртуалният, се прави за читателите, а не за списващите го. Като анализираме едногодишното присъствие на „Църковен вестник” в Интернет, получаваме отговор на тези въпроси.
Статистиката
на системните записи (log-файловете на сървъра Apache) бе направена с помощта на програмата WebLog Expert, версия 1.61. Поради децентрализираната топология на Интернет подобни анализи не са лека задача и могат да дадат единствено ориентировъчни представи.


През периода март 2002 - февруари 2003 г. в страницата е имало 14131 посетители, като
средният брой уникални посетители
на ден е бил 39 души. Броят на различните IP адреси, през които е осъществен достъпът е 5183. Над тридесет посетители от всички краища на света са изпратили заявка до адрес synweb@bglink.net и получават редовно в пощенските си кутии безплатна информация при всеки новопостъпил брой на вестника.
Броят на месечните посетители
е нараствал с равномерно темпо, като от 1013 през март 2002 година, той е достигнал до 1323 през февруари 2003 г. (виж графиката).
Интересът към страницата може да бъде премерен и по неуспешните опити за
хакерски атаки
Неоторизираните проверки за рутинни пробиви в сигурността на web server-a, записани в log-файлa, са общо 54 за годината, като всички проби са дали отрицателен резултат.
От кои държави са посетителите на сайта
Ако се отчете, че православни българи има в различни части на света, заслужава си да се разгледа и съпоставката на държавите. Любопитни данни за локализацията на операционните системи (езиците, които основно ползват потребителите на съответните компютри) могат да бъдат получени от брояча в search.bg. Поради web-bug технологията, която броячът използва, данните не могат да се смятат за изчерпателни, но от тях могат да бъдат изведени обективни съотношения. Езиците са както следва: български (62%), английски (24%), немски (5.5%), френски (1.5%), руски (1.2%), холандски (1 %), каталонски (1%), гръцки (0,7%) и т.н.
Анализът по физическо местоположение на компютрите, от които е осъществен достъпът до страницата на „Църковен вестник” е по-труден. Посетителите от България и Америка не могат да се съпоставят поради спецификата на националните домейни, но техният сумарен брой е повече от половината. Все пак от данните на serarch.bg по часови зони може да се заключи, че посетителите от САЩ са около 7% от общия брой. Според данните от WebLog Expert oстаналите уникални посещения са както следва: Германия (309), Швеция (172), Англия (136), Холандия (108), Австрия (93), Русия и част от бившия СССР (74), Австралия (70), а Швейцария (63), Канада (57), Нова Зеландия (54), Италия (44), Норвегия (39), Дания (32), Франция (32), Румъния (24), Полша (18), Белгия (17), Гърция (16), Украйна (15), Сърбия и Черна гора (15), Саудитска Арабия (13), Испания (13), Ватикана (11), Чехия (10), Аржентина (10), Унгария (9), Кипър (8), Македония (8), Япония (8), Тайван (7), Израел (7), Финландия (5), Словакия (5), остров Тувалоу (4), Турция (3), ЮАР (3), Доминиканска република (2). С по един посетител са Хонгконг, Хърватска, Египет, Естония, Ирландия, Люксембург, Сингапур и Литва.
Поради недобре функциониращите регистри на национални имена на различни места по света е възможно статистиката на определени държави от Източна Европа, Балканите, Арабския полуостров и Третия свят да е силно занижена заради наличие на глобални адреси. Също така посещенията отчетени от остров Тувалоу са в действителност от български телевизионни предавания, регистрирани в домейна „.tv”.
Освен новите броеве на „Църковен вестник” потребителите имат достъп и до архива на вестника, индекс по автори и по рубрики, църковен календар за съответния месец, съобщения за новоизлезли книги на Синодално издателство и други православни автори.
На страницата на Синодално издателство е и
пълният текст на православната Библия
с машина за търсене на думи или словосъчетания в текста. Интересът на потребителите към тази услуга също е много голям. Като пример може да послужи статистиката за изминалия месец. През февруари 2003 г. заявките за търсене в Библията са били общо 378. Най-често търсените думи са били „Бог”, „Слово”, „мир”, „равен”, „сърце”, „бесове”.
Направените анализи показват, че присъствието на „Църковен вестник” в Интернет не остава незабелязано. За една година той вече
има редовни читатели
които имат достъп до него само чрез Интернет. Това са не само православни българи в чужбина, но и читатели от България, които не могат да си купят „Църковен вестник” от храмовете в техния град. Също така много млади хора отдавна четат вестниците само чрез Интернет и за някои от тях това е възможност да се докоснат и до друг вид преса.
Тази една година показа, че поддръжката на „Църковен вестник” във виртуалното пространство, макар и на доброволни начала, има полза. А ако се запази тенденцията за увеличаване на читателите, а също и за нарастването изобщо броя на хората, ползващи Интернет, то присъствието на „Църковен вестник” в мрежата става задължително. Защото само по този начин православното мнение и мироглед ще бъдат достъпни за повече хора не само в България, а и за сънародниците ни по света. Така тези, които търсят да чуят гласа на Църквата и да почерпят от изворите на православната духовност, могат да направят това чрез страниците на „Църковен вестник”.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Константин СПИРОВ           

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!