Ретро

    Из "Как възпитаваш детето си?", София, 1920 г.

Набожност

Религиозното възпитание е най-важното при възпитанието и същевременно най-хубавото, понеже в религията се разкрива най-дълбокото у детето и довежда в най-тясна връзка сърцето на детето с това на майката.
Основният принцип и тук трябва да бъде: гледай преди всичко да усъвършенстваш собственото си възпитание, преди да искаш да възпитаваш децата си. Понеже по-решаващо от всичко, което ти искаш да внушиш на децата си, е тонът и духът на твоя дом. Това е въздухът, който детето диша, образът на живот, от който то заема своите възгледи и принципи. Не забравяй никога, че в очите на твоето малко дете ти идеш веднага след Бога. Колкото повече се опитваш да му направиш Небесния Отец мил и скъп, толкова повече ти трябва да се стремиш да живееш така, че детето ти да може да гледа на тебе отдолу-нагоре и сляпо да ти се доверява. И макар да пораснат децата ти, те все още трябва без много думи да чувстват в твоите постъпки упование в Бога и съвестност, и да забелязват щастието и опората, които ти намираш в това.
Внуши на детето си, че Небесният Баща вижда и знае всичко, тогава то още от малко ще се страхува от лъжата и ще я избягва. И когато някога то се провини в нещо особено, вземи го при себе си тихо, поговори сериозно с него и настоявай то свободно и доверчиво да признае грешката си, не го изплашвай с гнева и яда си; то ще ти благодари за това, когато отново се успокои съвестта му и е почувствало любовта ти.
А ти, мила майко, имаш всеки ден възможност да бъдеш насаме с детето си при утринната и вечерната молитва. Тогава вие можете и да се разговаряте върху онова, което ви е вълнувало и занимавало през деня. Освен това, придържайте се към стария обичай да се чете молитва на масата преди всяко ядене - и не пропускайте тази молитва дори когато на масата си имате гости. Води децата си на богослужение в църква, но гледай това да не става по принуждение. Във всеки случай грижи се Господният ден да бъде добре осветен от цялото ти семейство; той трябва да бъде и за малкото дете нещо особено, блажено.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
                     

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!