Документи

Обръщение на Св. Синод на Българската православна църква


Обични чеда на св. ни Църква,
Драги сънародници,
Продължителните очаквания на българската църковна и гражданска общественост за изготвяне на нов Закон за вероизповеданията в България, задълбочената работа върху проектотекста на закона, обединените добросъвестни усилия на държавните ни ръководители, народни представители, членове на различните вероизповедания, специалисти и експерти се увенчаха с добър успех. На 20 декември 2002 г., в навечерието на Рождество Христово, 39-ото Народно събрание прие новия Закон за вероизповеданията.
Радостта на църковния народ се изрази в цялата страна, както и извън нейните предели, където нашите сънародници също очакваха с подчертано нетърпение ново, справедливо и достойно отношение на българската държава към родната св. Православна църква.
Св. Синод с голямо задоволство изказва пълно одобрение на новоприетия закон и намира, че е съобразен напълно с Конституцията на Република България и гарантираните от нея религиозни свободи.
Духът на закона е изцяло хуманистичен и демократичен и отговаря на европейските и международните изисквания за свободата на религиозните убеждения.
Законът не нарушава правата на нито едно вероизповедание и не създава предпоставка за предимства за Българската православна църква, а само справедливо признава нейното вековно съществуване и заслуги към българската държава и народ.
Законодателят потвърди естествените права на Българската православна църква, която през вековете е легитимирала българската държавност и е получила признанието на времето.
Голямо достойнство на закона е, че предоставя на самоуправляващата се Българска православна църква да организира управлението и представителството си според своя Устав и каноните на светото Православие.
В своята пастирска загриженост за единството на св. ни Църква и утвърждаване във вярата и благочестието на христолюбивото ни паство Св. Синод, следвайки каноническите изисквания и основите на християнската любов и всеопрощение, заявява, че дверите на покаянието са отворени за всички желаещи да се върнат в единството на светата ни Църква и светото Православие.
Св. Синод се обръща към всички чеда на светата ни Църква, към граждански ръководители и общественици да се съобразят с новоприетия Закон за вероизповеданията и с обединени усилия да положим начало на широко разгърната благоплодна църковно-обществена дейност за благото на скъпото ни Отечество.
Благословението Господне и Неговата милост да бъде върху всички нас!

Председател на Св. Синод
МАКСИМ, Патриарх Български и Митрополит Софийски


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         28.01.2003 г., София        

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!