Свещенство

Учителската мисия на свещенството


Изследвайки корените на психичните заболявания, болестите - бич на нашия век, мнозина изтъкнати психолози и психотерапевти са принудени да признаят, че проблемите на съвременния човек са от духовен характер.
Нашето съвремие детронира учителството от висше призвание до рутинна професия и издигна мнозина самозвани идеолози в духовни учители. Като резултат модерният човек, който според описанието на К. Г. Юнг „страда, защото няма любов, а само сексуалност; няма вяра, защото се страхува да върви в тъмното; няма надежда, защото е разочарован от света и живота; няма и разбиране, защото е пропуснал да прочете смисъла на собствения си живот”, отчаяно се впусна да търси лечители за душевните си страдания.
Постепенно потъна в забвение и истинското значение на учителството, което е дръзновение и отговорност. Дръзновение, защото е свързано с мисия да преобрази света чрез Благовестието, в отговор на призива на Учителя Господ Иисус Христос: „идете и научете всички народи”.
Този същински смисъл на учителството Църквата пази и възлага на плещите на свещенството. За дълга на свещенството да учителства основания намираме още в Стария Завет, където Бог се обръща към пророк Иезекиил с думите: „...сине човешки! Аз те поставих страж над дома Израилев, и ти ще слушаш слово из Моите уста и ще ги вразумяваш от Мене. Кога кажа на беззаконника: „бездруго ще умреш!” а ти го не вразумяваш и не говориш, за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път, та да бъде жив - тоя беззаконник ще умре в беззаконието си, но кръвта му Аз ще подиря от твоите ръце” (Иезек. 3:17-18).
И апостолите смятат учителството за свое основно задължение: „Защото, ако благовествувам, няма за какво да се хваля: обязаност необходима ми се налага, и горко ми, ако не благовествувам!” (1Кор. 9:16); „Но как ще призоват Оногова, в Когото не са повярвали? Как пък ще повярват в Оногова, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?” (Рим. 0:14); „Ти пък говори онова, което е съгласно със здравото учение” (Тит 2:1).
Църквата, съблюдавайки важността на тази длъжност, се отнася строго към занемарилите своите задължения (ап. пр. 58).
Възлагайки върху духовниците тази неотменна длъжност, Църквата напомня и за отговорността, която произтича от нея.
Днес повече от всякога се нуждаем от учители личности, защото да изгражда личности може само този, който ежедневно води борба в съвременния свят, пронизан от безбожието. В учителската мисия на свещеника влиза и разобличаването със силата на Благовестието на съблазните на повърхностния чувствен опит, на рационалната „диалектика”, на техническата полунаука, на безчувственото сърце, извратеното въображение, деморализираната воля, кощунствените стремежи, войнстващата пошлост, озлобеното властолюбие, неистовите страсти и малодушното предателство.
Да се справи с предизвикателствата на съвремието, може само личността, чиято вяра е открила своите първооснови, утвърдила се е в тях, очистила се е от съблазните, закалила се е в религиозния опит, преодоляла е изкушенията на съмнението - вяра, израснала в бурно време и затова способна да заповядва на бурята в душата. Този, който не е преминал през горнилото на утвърждаването на своята вяра, съхранява уязвими места в своята религиозност, които могат да се разкрият в труден момент от живота и да го доведат до духовна гибел.
Докато не ги превъзмогне, той не може да помогне на друг, защото да учиш и да водиш някого във въпросите на вярата е велика отговорност. Тази отговорност налага дълъг път на подготовка, който далеч не приключва с придобиването на образование в училищата и университетите.
Учителите трябва да бъдат и богослови. И ако богословието е Словото за Бога, то се предполага, че този, който говори за Бога, трябва да Го познава. В Православната църква се счита, че знанието за Бога не е интелектуално, а духовно, и се постига в общението на човека с Бога. В поученията на св. Григорий Палама съзерцанието на нетварната светлина пряко се свързва с обожението на човека, с човешкото общение с Бога и знанието за Бога. Ето защо и Навпактският митрополит Йеротей утвърждава: „Богословието е тъждествено със съзерцанието на Бога и богословът е боговидец... В края на краищата обаче от православна гледна точка богослов е този, който свидетелства за славата Божия или поне приема опита на онези, които са достигнали обожение. В този смисъл богослови са боговидците, тези, които са постигнали обожение и са получили откровението на Бога.”
Така в Православната църква учителската мисия на свещенството ясно е свързана с благовестенето, а то от своя страна с аскетиката. Тази мисия тръгва от практиката и тогава преминава в теорията (богопознание, боговиждане). Според св. Григорий Палама трябва да се проповядва словото на практика, потвърдено на дело и практиката - словесно, т. е . истината проверена и осмислена. Носителите на учителската мисия винаги са спазвали това правило, никога не са съветвали другите за нещо, което преди това не са изпитали сами. Това начало на учителската мисия се осъществявало през вековете, а и днес не чрез говорене на Истината, но преди всичко и над всичко чрез живота в Христа като вечна истина. Това правило се отнася не само до свещениците, но и до нас миряните като „царствено свещенство”. Колкото повече Богочовекът Христос става център на нашия личен и обществен живот, толкова ние поотделно и като общество, събрани от Него и около Него, ставаме верни и силни свидетели и проповедници на Неговото свято име.
Тази Истина е отговорът на душевните терзания и търсения и на модерния човек. В лицето на свещенството, чийто дълг е да благовести вечната истина, той може да открие жадувания учител, а също и лечител на душевните си страдания. В този смисъл съвремието ни се нуждае не толкова от лечители, колкото от истински учители, в които преживяната и въплътена в живота Истина излъчва сама себе си и свидетелства и просвещава и обяснява.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Мария ИВАНОВА            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!