Анкета

   

Какво се очаква в болниците от свещенството


По инициатива на духовниците в болницата бе проведена анкета, с цел да установи какви са очакванията на персонала и пациентите от присъствието на духовник и доброволци в болницата. Поради ниската степен на духовна просветеност на анкетираните очакванията им са предимно в посока на обредност, телесно и материално обслужване. Половината от анкетираните не са дали никакъв отговор на отворените въпроси, което означава, че не знаят какво могат да очакват и да изискват от Църквата и духовника, въпреки че 74,4 % са заявили, че са православни християни. Този факт показва, че те възприемат православието като нещо извън личността, а не като начин на живот. Би било полезно и за Църквата, и за обществото, ако това подтикне всички нас, които сме призвани към душепастирство, към по-отговорно отношение към служението ни, вместо да прехвърляме вината за тези отговори върху конкретните анкетирани.
Показателно е, че сред персонала на болницата положителното отношение към присъствието на духовник е с по-изразени положителни стойности. Това показва, че мнозинството от медицинския персонал възприема духовниците като свои съработници.
Като се има предвид, че положителните и отрицателните отговори, относно присъствието на духовник и доброволци в болницата, в цялостното изследване са почти изравнени, то от качеството на нашето присъствие сред нуждаещите се зависи бъдещето на мисията на Църквата.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
                     

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!