Канонично право

За самоубийството


Въпрос 14
Ако някой, бидейки извън себе си, посегне върху си или се хвърли от височина, за такъв трябва ли да става приношение или не?

Отговор
За такъв свещенослужителят трябва да разсъди, действително ли е сторил това в състояние извън себе си, понеже често пъти близки около пострадалия от само себе си, като искат да постигнат да бъде той удостоен с молитва и принос, крият истината. Нали може да се случи, че той е сторил това било от хорска обида или от малодушие, поради което за такъв не може да става приношение, защото е самоубиец. За това свещенослужителят без друго трябва най-грижливо да изпита, за да не попадне под отговорност.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Из „Канонически отговори” на св. Тимотей Александрийски
      

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!